Advokat Tatjana M. Simović


advokat tatjana simovic

Advokat Tatjana M. Simović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu,krivično-sudski smer.
Za vreme studija,radila  je u Prvom Opštinskom sudu u Beogradu kao sudija porotnik i upoznavala se sa krivičnim i parničnim postupkom RS.
Advokat Tatjana Simović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.
DETALJNIJE…

Advokatska kancelarija Beograd


Advokatska kancelarija Simović & Partneri osnovana je 1991.god. u Beogradu od strane Tatjane M.Simović. Pravne usluge u domenu svih vrsta advokatskih usluga naši advokati rešavaju profesionalno, brzo i uspešno.
Od osnivanja prepoznati smo kao vrlo uspešna advokatska kancelarija sa širokim opsegom usluga iz oblasti nekretnina, ugovora, razvoda, tužbi…
Ono što našu advokatsku kancelariju u Beogradu odvaja od drugih je standard u pružanju svih pravnih usluga jednostavnom komunikacijom sa našim klijentima i razumevanjem njihovih pravnih problema.
U pravnim predmetima i poslovima sve se mora rešavati efikasno i u najkraćim mogućim rokovima. Smatramo da je “vreme novac”.

Najčešće pravne usluge naše advokatske kancelarije


pravne usluge oko nepokretnosti

Nekretnine

Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti.
Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnostiDetaljnije »
sklapanje ugovora sa advokatom

Ugovori

Saglasnost izjavljenih volja je neophodan uslov za zaključenje ugovora, ali ne mora biti dovoljan, potrebno je da je dozvoljen i…Detaljnije »
razvodi advokatske usluge

Razvodi

Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih postupaka. Zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu…Detaljnije »
advokati vodjenje parnica

Parnice

Sve vrste tužbi u opštem parničnom postupku , u posebnim parničnim postupcima: radni odnosi, privredni sporovi …Detaljnije »

Preporuke i mišljenje klijenata o nama


0
+
Zadovoljnih klijenata
0
Godina u advokaturi
0
%
Dobijenih parnica

Najnovije informacije


Država odgovorna za štetu koju policija pričini građanima

Republika Srbija odgovara za štetu koju policijski službenik i ostali zaposleni u Ministarstvu pričine trećim licima, ako se dokaže... Pročitaj više

POBIJANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Autor: Saša Markota Reviziju sprovela: Nina Nikolić Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na... Pročitaj više

Zakažite pravne konsultacije

Posavetujte se sa našim iskusnim advokatima oko vaših pravnih problema


Podaci koji su predstavljeni na ovom sajtu nisu namenjeni reklamiranju Advokatske kancelarije Simović & Partneri , ni advokata koji su njeni članovi.