Author - Tatjana M. Simović

Javnobeležnička-tarifa-cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom javnih beležnika može da se pronađe veoma lako na web sajtu www.google.rs, gde se može pronaći adresa web sajtu Komore javnih beležnika Srbije. Takođe, telefonski brojevi sekretara, Komore [...]

CENA JAVNIH NOTARA – BELEŽNIKA JE 60% ZA VEĆ SAČINJENE UGOVORE

TARIFA NOTARA ZA VEĆ SAČINJENE UGOVORE 60 ODSTO (Naknada za solemnizaciju) Po još važećem zakonu, ugovor o kupoprodaji stana, koji ima formu javnobeležničkog zapisa sačinjava samo javni beležnik. Ako je vrednost tog ugovora 50.000 evra, javnobeležnička tarifa je 36.000 dinara sa [...]

JAVNI BELEŽNICI-NOTARI-SRBIJE

JAVNI BELEŽNICI NOTARI U BEOGRADU I SRBIJI ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ НОТАРИ У БЕОГРАДУ И СРБИЈИ JAVNI BELEŽNICI NOTARI U BEOGRADU PO BEOGRADSKIM OPŠTINAMA I SUDOVIMA SA ADRESAMA I TELEFONIMA Opština Sud Javni beležnik – Notar Adresa sedišta Kontakt Vračar 1 Petrović Ana Koče Kapetana 6 011/2441875 Vračar 1 Adžić Natalija Krunska 46, stan 1 011/4075207 Stari [...]

Zaštita prava na pravično suđenje prema Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama

da se ponovo pojave (Colozza v. Italy, st. 26–33; Krombach v. France, st. 82–91). Delotvorno učešće u postupku Parnička strana ili optuženi u krivičnom postupku moraju biti kadri da delotvorno učestvuju u sudskoj raspravi, koja mora biti organizovana tako da uzima u obzir njihovo [...]

Besplatna pravna pomoć građanima dostupna 24 sata

Besplatna pravna pomoć dostupna svim građanima Budući zakon o besplatnoj pravnoj pomoći građanima Srbije će garantovati pravo na besplatni pravni savet ili neki drugi vid pravne pomoći, uključujući zastupanje pred sudom i drugim državnim organima, izjavio je pomoćnik ministra pravde [...]

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ADVOKATA

9. Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak Član 197 Advokati i advokatski pripravnici dužni su da se odgovorno, stručno i savesno bave advokaturom i čuvaju ugled advokature. Za povrede dužnosti i za narušavanje ugleda advokature, advokati i advokatski pripravnici odgovaraju disciplinski, prema odredbama [...]