Pravne usluge

Pravne usluge obuhvataju


 • Dokumentaciju
 • Nepokretnosti
 • Porodicu i brak
 • Opšte imovinske odnose i izvršenja
 • Nasleđivanja
 • Krivičnu i prekršajnu odgovornost
 • Osnivanja firmi i zastupanja u privrednim odnosima
 • Zastupanja u upravnim postupcima, uključujući ostvarivanja penzijskih prava
 • Radne odnose
 • Osiguranja
 • Zaštitu autorskih dela i industrijske svojine
 • Ostvarivanje prava iz Zakona o javnom informisanju i medijima
 • Ostale pravne stvari-pravnu problematiku
 • Pravila za preuzimanje usluga i regulisanje odnosa sa klijentima
pravne usluge advokatske kancelarije