Krivična i prekršajna odgovornost

 1. Odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima
 2. Odbrane maloletnika
 3. Zastupanja kod privatnih krivičnih postupaka
 4. Odbrane maloletnika u krivičnim postupcima
 5. Zastupanja maloletnika oštećenih u krivičnim postupcima
 6. Zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima
 7. Ostvarivanja naknada štete u krivičnim postupcima
 8. Naplata troškova postupka u krivičnim predmetima
 9. Naplata troškova i naknade štete zasnovanih na bespravnim osudama, kao i posle donošenja oslobađajućih presuda
 10. Podnošenje zahteva za pomilovanja
 11. Zastupanja u toku izvršavanja krivičnih kazni i ostalih krivičnih sankcija
 12. Sva ostala pravna problematika vezana za krivične postupke
 13. Izdržavanje kazni zatvora u kućnim uslovima
 14. Izvršavanje ostalih krivičnih sankcija