Nasleđivanje

 1. Pokretanje postupaka i zastupanje u svim postupcima nasleđivanja
 2. Plaćanje poreza na nasleđivanja
 3. Raspodela nasleđene imovine
 4. Upis nasleđenih nepokretnosti u Katastre nepokretnosti
 5. Zaključivanja ugovora o duživotnom izdržavanja
 6. Zaključivanja ugovora o prenosu naslednog udela
 7. Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života
 8. Sačinjavanje zaveštanja-testamenata
 9. Izvršavanja testamenata
 10. Staranje o zaostavštini, pre okončanja postupka nasleđivanja
 11. Svi ostali odnosi vezani za nasleđivanje nepokretnosti