Nepokretnosti

 1. Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti
 2. Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti
 3. Pribavljanje lokacijskih, građevinski i upotrebnih dozovola
 4. Anažovanje stučnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje
 5. Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti
 6. Zastupanja u otklanjanju nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti
 7. Zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnosima
 8. Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepoketnosti
 9. Zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti
 10. Vođenja računa-staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata
 11. Upisivanje nepokretnosti u katastar nepokretnosti koje su u Srbiji
 12. Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS
 13. Rasčišćavanje pravne stanja/pravne problematike o nepokretnostima