Opšti imovinski odnosi i izvršenja

 1. Zastupanja u svim parničnim i vanparničnim postupcima, tužilaca i tuženih
 2. Zastupanja u svim postupcima naplate, odnosno plaćanja vezanih za imovinske odnose
 3. Zaključivanje svih vrsta ugovora
 4. Izvršavanje svih obaveza iz imovinskih ugovora
 5. Stavljanja-upisi i brisanja hipoteka na nepokretnosti
 6. Plaćanja poreza na imovinu
 7. Naknade i plaćanja štete
 8. Zastupanja u izvršnim postupcima
 9. Utvrđivanja ništavosti ugovora, poništavanje ugovora, naplata po ugovorima i ostvarivanja svih ugovornih prava
 10. Sastavljanje poravnanja
 11. Medijacija-rukovođenje postupka rešavanja sporova putem medijacije