Osnivanje firmi i zastupanja u svim privrednim odnosima

  1. Osnivanja svih vrsta preduzeća
  2. Upravljanje preduzećima
  3. Zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose
  4. Pronalaženje vršioca usluga vođenja knjigovodstva
  5. Zastupanja u otvaranju stečaja, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacijej u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju
  6. Naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima
  7. Zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi
  8. Naplaćivanje potraživanja u privrednim poslovanjima
  9. Obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju
  10. Popunjavanja menica, uzimanje menica, kao sredstava obezbeđenja plaćanja i naplate na osnovu primljenih menica