Ostvarivanje prava po zakonu o javnom informisanju i medijima

  1. Objavljivanje ispravke informacije i odgovora na informaciju
  2. Naknada štete nanete objavljivanjem netačnih podataka
  3. Naknada štete nastale objavljivanjem netačnih ili uvredlljivih podataka o licu
  4. Zaštita kod povrede dostojanstva ličnosti, odnosno lažnih i štetnih podataka u vezi privrednih društava, kao i naplata nematerijalne štete kod povrede dostojanstva ličnosti, nanošenjem duševnih bolova, odnosno štete privrednim društvima
  5. Sve ostale pravne stvari iz ove oblasti