Porodica i brak

 1. Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih postupaka
 2. Zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu zakonskog izdržavanja, bez obzira na opštinu u kojoj se vode postupci
 3. Lišavanje roditeljskog prava
 4. Zaštita od naislja u porodici
 5. Raspodela bračne i porodične tekovine
 6. Zaključivanja braka
 7. Zaključivanja svih bračnih ugovora o zajedničkoj imovini
 8. Utvrđivanje i osporavanje očinstva
 9. Promena ličnog imena
 10. Usvojenja
 11. Lišavanje poslvovne sposobnosti i stavljanje pod starateljstvo
 12. Staranje o starim i bolesnim licima radi smeštaja u ustanove za staranje o starim i bolesnim liciima
 13. Svi ostali odnosi vezani za brak i porodicu