Ugovori

Ugovori

Saglasnost izjavljenih volja je neophodan uslov za zaključenje ugovora, ali ne mora biti dovoljan, potrebno je da je dozvoljen i moguć predmet, osnov i nekada ako je potrebna posebna forma. Predugovori su priprema za stvaranje ugovora. To su sve radnje koje prethode postizanju saglasnosti volja. Kada se postigne saglasnost volja o bitnim elementima ugovora, možemo reći da je nastao ugovor. Pregovori ne obavezuju.

  • Promet nepokretnosti
  • Kupoprodaja
  • Poklon
  • Zakup
  • Posredovanje
  • Ugovor o delu
  • Doživotno izdržavanje
  • Zajam