Zaštita autorskih dela i industrijske svojine

  1. Ostvarivanje prava autora autorskih i sličnih dela
  2. Zaštita prava na patente, znanje i iskustvo, trgovinskih znakova, žigova i znakova porekla industrijskih proizvoda
  3. Sve ostale pravne stvari u vezi intelektualne svojine