ADVOKATI BEOGRAD


Advokatska kancelarija Simović i saradnici


Advokatska kancelarija Simović & Partneri osnovana je 1991.god. u Beogradu od strane Tatjane M.Simović. Pravne usluge u domenu svih vrsta advokatskih usluga naši advokati u Beogradu rešavaju profesionalno, brzo i uspešno.
Od osnivanja prepoznati smo kao vrlo uspešna advokatska kancelarija sa širokim opsegom usluga iz oblasti nekretnina, ugovora, razvoda, tužbi…
Ono što našu advokatsku kancelariju odvaja od drugih je standard u pružanju svih pravnih usluga jednostavnom komunikacijom sa našim klijentima i razumevanjem njihovih pravnih problema.
U pravnim predmetima i poslovima sve se mora rešavati efikasno i u najkraćim mogućim rokovima. Smatramo da je “vreme novac”.

Koliko košta angažovanje naše advokatske kancelarije? Pogledajte advokatsku tarifu i saznajte koje su cene advokatskih usluga.

Advokat Tatjana M. Simović


Advokati Beograd

Advokat Tatjana M. Simović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, krivično-sudski smer.
Za vreme studija radila  je u Prvom Opštinskom sudu u Beogradu kao sudija porotnik i upoznavala se sa krivičnim i parničnim postupkom RS.
Advokat Tatjana Simović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.
DETALJNIJE…

Advokati Beograd - Najčešće pravne usluge naše advokatske kancelarije


pravne usluge oko nepokretnosti

Nekretnine

Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti.
Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnostiDetaljnije »
sklapanje ugovora sa advokatom

Ugovori

Saglasnost izjavljenih volja je neophodan uslov za zaključenje ugovora, ali ne mora biti dovoljan, potrebno je da je dozvoljen i…Detaljnije »
razvodi advokatske usluge

Razvodi

Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih postupaka. Zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu…Detaljnije »
advokati vodjenje parnica

Parnice

Sve vrste tužbi u opštem parničnom postupku , u posebnim parničnim postupcima: radni odnosi, privredni sporovi …Detaljnije »

Preporuke i mišljenja klijenata o uslugama koje pružaju naši advokati


0
+
Zadovoljnih klijenata
0
Godina u advokaturi
0
%
Dobijenih parnica

Zakažite pravne konsultacije

Posavetujte se sa našim iskusnim advokatima oko vaših pravnih problema


Podaci koji su predstavljeni na ovom sajtu nisu namenjeni reklamiranju Advokatske kancelarije Simović & Partneri , ni advokata koji su njeni članovi.

Pozovite nas!