ADVOKATI BEOGRAD


Advokatska kancelarija Simović i saradnici


Advokatska kancelarija Simović & Partneri osnovana je 1991.god. u Beogradu od strane Tatjane M.Simović. Pravne usluge u domenu svih vrsta advokatskih usluga naši advokati u Beogradu rešavaju profesionalno, brzo i uspešno.
Od osnivanja prepoznati smo kao vrlo uspešna advokatska kancelarija sa širokim opsegom usluga iz oblasti nekretnina, ugovora, razvoda, tužbi…
Ono što našu advokatsku kancelariju odvaja od drugih je standard u pružanju svih pravnih usluga jednostavnom komunikacijom sa našim klijentima i razumevanjem njihovih pravnih problema.
U pravnim predmetima i poslovima sve se mora rešavati efikasno i u najkraćim mogućim rokovima. Smatramo da je “vreme novac”.

Advokat Tatjana M. Simović


Advokati Beograd

Advokat Tatjana M. Simović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, krivično-sudski smer.
Za vreme studija radila  je u Prvom Opštinskom sudu u Beogradu kao sudija porotnik i upoznavala se sa krivičnim i parničnim postupkom RS.
Advokat Tatjana Simović je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda.
DETALJNIJE…

Advokati Beograd - Najčešće pravne usluge naše advokatske kancelarije


pravne usluge oko nepokretnosti

Nekretnine

Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti.
Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnostiDetaljnije »
sklapanje ugovora sa advokatom

Ugovori

Saglasnost izjavljenih volja je neophodan uslov za zaključenje ugovora, ali ne mora biti dovoljan, potrebno je da je dozvoljen i…Detaljnije »
razvodi advokatske usluge

Razvodi

Zastupanje u pokretanju i vođenju svih brakorazvodnih postupaka. Zastupanje u pokretanju i vođenju svih postupaka za plaćanje i naplatu…Detaljnije »
advokati vodjenje parnica

Parnice

Sve vrste tužbi u opštem parničnom postupku , u posebnim parničnim postupcima: radni odnosi, privredni sporovi …Detaljnije »

Preporuke i mišljenja klijenata o uslugama koje pružaju naši advokati


0
+
Zadovoljnih klijenata
0
Godina u advokaturi
0
%
Dobijenih parnica

Najnovije informacije iz naše advokatske kancelarije


razvod braka advokatska kancelarija Simović

  PRAVO NA BRAK I RAZVOD Pravo na brak i na razvod braka zagarantovano je Ustavom Republike Srbije :Prema Ustavu RS... Pročitaj više

Susvojina i zajednička svojina na nekretninama

O susvojini na nekretninama govorimo kada postoji pravo dva ili više lica na istoj nepokretnosti koja nije fizički podeljena.... Pročitaj više

Zakažite pravne konsultacije

Posavetujte se sa našim iskusnim advokatima oko vaših pravnih problema


Podaci koji su predstavljeni na ovom sajtu nisu namenjeni reklamiranju Advokatske kancelarije Simović & Partneri , ni advokata koji su njeni članovi.

Pozovite nas!