Novosti

Nazad na Novosti

CENA JAVNIH NOTARA – BELEŽNIKA JE 60% ZA VEĆ SAČINJENE UGOVORE

TARIFA NOTARA ZA VEĆ SAČINJENE UGOVORE 60 ODSTO
(Naknada za solemnizaciju)
Po još važećem zakonu, ugovor o kupoprodaji stana, koji ima formu javnobeležničkog zapisa sačinjava samo javni beležnik. Ako je vrednost tog ugovora 50.000 evra, javnobeležnička tarifa je 36.000 dinara sa PDV
Građani će ubuduće za ugovor o prometu nepokretnosti koji su sačinili sami ili kod advokata, plaćati javnim beležnicima samo 60 odsto od pune tarife za njegovu solemnizaciju, rečeno je u Komori javnih beležnika.
Naime, ukoliko Narodna skupština usvoji predložene izmene Zakona o javnom beležništvu i Zakona o prometu nepokretnosti, o kojima će narodni poslanici glasati narednih dana, stranke će moći da biraju da li će ugovor da sastavljaju same, kod advokata ili kod javnog beležnika, rekao je predsednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović.
Ukoliko im ugovor, kako je naveo, bude sastavljao javni beležnik tarifa ostaje nepromenjena.
Po još važećem zakonu, ugovor o kupoprodaji stana, koji ima formu javnobeležničkog zapisa sačinajva samo javni beležnik. Ako je vrednost tog ugovora 50.000 evra, javnobeležnička tarrifa iznosi 36.000 dinara sa PDV-om.
Ukoliko se usvoje predložene izmene zakona, i ako stranke već sastavljen ugovor donesu kod beležnika, on ima obavezu da ga solemnizuje i u tom slučaju naplaćuje samo 60 odsto pune tarife, ukazao je Đukanović.To na primeru kupoprodaje stana od 50.000 evra znači da će javnobeležnička tarifa iznositi 21.600 dinara.
“Da li će imati dodatnih troškova, zavisi od toga da li su i koga angažovali za sastavljanje ugovora i koliko su tu uslugu platili”, rekao je Đukanović.
Pre početka primene Zakona o javnom beležništvu 1. septembra ove godine, za stan vrednosti od 50.000 evra samo sudska overa za ugovor te vrednosti iznosila je je 27.545 dinara, plus advokatska usluga, navode u Komori javnih beležnika.
Kada je u pitanju solemnizacija, Đukanović je objasnio da to znači da beležnik tom ugovoru daje pravnu snagu, kao što je ranije ugovor dobijao pravnu snagu overom u sudu.Međutim, javni beležnik je, pre overe, za razliku od suda, obavezan da proveri da li je ugovor sačinjen u formi javnobeležnickog zapisa i da li je sadržaj u skladu sa zakonom, naglasio je predsednik Komore javnih beležnika.
Sud je ranije samo potvrđivao verodostojnost potpisa, odnosno da li ugovor potpisuje ona stranka koja je i označena kao ugovorna stranka ili njegov punomoćnik, ukazao je on.
Komora javnih beležnika podržala je izmene zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti koje je predložila Vlada Srbije, ocenjujući da je u interesu građana da pravni sistem funkcioniše u punom kapacitetu, te da su u tom smislu, predložene izmene prihvatljive za beležnike.
Ukoliko bi se dalje udovoljavalo zahtevima advokata to bi bilo apsolutno neprihvatljivo i za Komoru i za javne beležnike, i značilo bi negaciju javnobeležničke profesije, rekao je predsednik Javnobeležničke komore.
Kada je u pitanju predlog Vlade da se uvede porez od 30 odsto od nagrada za usluge koji će javni beležnici uplaćivati u korist budžeta, Đukanović je rekao da je on prihvatljiv za beležnike kao nosioce javnih ovlašćenja.
“U situaciji u kojoj se mere štednje sprovode na svim nivoima i mi javni beležnici moramo da delimo sudbinu društva u kome živimo i radimo”, rekao je Đukanović.

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!