Novosti

Nazad na Novosti
mobing na poslu

MOBING NA POSLU – sve što treba da znate

Kako se definiše mobing na poslu?

Mobing na poslu podrazumeva svako psihičko ili pak verbalno zlostavljanje na radnom mestu sa namerom da se obezvredi rad pojedinca ili grupe. Ako te neko loše tretira na poslu – vređa, ponižava, zastrašuje ili svađa se s tobom, ili čak uznemirava seksualno, to je mobing ili zlostavljanje. Ono nije dozvoljeno, i postoje načini da se zaštitiš od toga.

Osoba koja te zlostavlja može biti šef, kolega, ili čak grupa kolega. I ti i tvoji kolege možete biti žrtve.

Takođe, mobing na poslu uključuje i podsticanje drugih da te zlostavljaju. Sam naziv “mobing” dolazi od engleske reči “mob”, što znači napad u grupi.

Postoje dva tipa:

 1. mobing praznog stola – žrtvi se obično ne daju poslovni zadaci kako bi joj se porušio integritet u firmi.
 2. mobing punog stola – Žrtva dobija hrpu radnih zadataka, prisiljava se na rad. Nadređeni ne dozvoljava žrtvi da ide na odmor. Žrtva dobija kratke vremenske rokove za ispunjenje radnih zadataka.

Kako dokazati mobing na poslu i zaštititi svoja prava

Mobing na poslu predstavlja ozbiljan problem u mnogim radnim okruženjima. Iz razloga što može imati ozbiljne posledice po mentalno i fizičko zdravlje zaposlenih. a to sveukupno utiče na njihovu produktivnost i zadovoljstvo poslom.

Kako dokazati mobing na poslu može biti izazovno, ali je ključno za zaštitu svojih prava i stvaranje boljeg radnog okruženja. Evo vodiča koji vam može pomoći da saznate kako to postići.

 • Najpre razumejte šta je mobing na poslu
  Pre nego što počnete sakupljati dokaze, važno je da razumete šta mobing zaista jeste. Mobing na poslu obuhvata različite oblike nepoželjnog ponašanja na radnom mestu, kao što su verbalno ili fizičko maltretiranje, vređanje, ponižavanje, širenje glasina, izolacija, i mnoge druge neprijatne radne situacije.
 • Vodite dnevnik
  Počnite voditi detaljan dnevnik u kojem ćete beležiti sve incidente i situacije koje smatrate mobingom. Zabeležite datume, vreme, mesto, osobe koje su bile prisutne, i opis događaja. Ovo će biti vaša osnovna referenca za buduće korake.
 • Skupite dokaze:
  Prikupite sve dostupne dokaze o mobingu. To mogu biti e-mailovi, poruke, snimci razgovora, fotografije ili bilo koji drugi materijal koji može potkrepiti vaše tvrdnje. Ovo je ključno za dokazivanje mobinga na poslu.
 • Svedoci i svedočenja:
  Ako postoji svedok ili svedoci mobinga, zamolite ih da vam daju pismene izjave ili svedoče u vašu korist ako je to moguće. Imajte na umu da neki svedoci možda neće biti voljni da govore, pa budite obazrivi.mobing na poslu
 • Posavetujte se sa nadređenima ili HR-om:
  Ako osećate da ste žrtva mobinga, obratite se svojim nadređenima ili službi za ljudske resurse. Ovo je prvi korak u rešavanju problema unutar kompanije. Dajte im sve dostupne informacije i dokaze.
 • Upotrebite internu politiku:
  Pratite internu politiku vaše kompanije za rešavanje konflikata ili mobinga na poslu. Ovo može uključivati postupak podnošenja tuzbe za mobing.
 • Kosultujte se sa pravnikom:
  Ako interni postupci ne daju rezultate ili situacija postane nepodnošljiva, razmislite o angažovanju advokata za radno pravo. On će vam pomoći da razumete svoja prava i pružiti savete o sledećim koracima.
 • Zaštita od osvete:
  U mnogim slučajevima, osobe koje prijavljuju mobing brinu se odmazdom. Ovo je razumljivo, ali zakon obično pruža zaštitu od osvete. Budite sigurni da ste upoznati sa svojim pravima u vezi sa zaštitom od osvete.
 • Razmotrite pravne korake:
  Ako svi drugi pokušaji rešavanja problema ne daju rezultate, razmislite o pokretanju pravnog postupka. Pravnik će vam pomoći da odlučite da li je to najbolja opcija za vas.
 • Zadržite profesionalnost:
  Tokom celog procesa, važno je da zadržite profesionalno ponašanje i ne uzvraćate zlostavljanjem. Ovo će vam pomoći da ostanete u boljoj poziciji prilikom rešavanja problema.

Kako dokazati mobing na poslu može biti složeno, ali strpljenjem, upornošću i pravnom podrškom možete zaštititi svoja prava i stvoriti bolje radno okruženje za sebe i svoje kolege.

Primeri mobinga na poslu

Mobing na poslu može se manifestovati na različite načine i obuhvatati različite oblike nepoželjnog ponašanja. Evo nekoliko primera mobinga na radnom mestu:

 • Verbalno maltretiranje: Kolega ili nadređeni redovno vređa, ponižava ili dobacuje uvrede, bez obzira na to da li je to u privatnim razgovorima ili pred drugim kolegama.
 • Širenje glasina: Osoba širi lažne ili štetne informacije o vama kako bi vas diskreditovala ili stvorila lošu reputaciju.
 • Dodeljivanje nerazumnih radnih zadataka: Vaš nadređeni vam dodeljuje zadatke koji su izuzetno teški, neprikladni za vašu poziciju ili nemogući za izvršenje u zadatom vremenskom roku.
 • Ignorisanje i izolacija: Kolege i nadređeni vas ignorišu, izbegavaju komunikaciju s vama ili vas sistematski isključuju iz timskih aktivnosti.
 • Fizičko uznemiravanje: Fizičko uznemiravanje uključuje bilo koji oblik nasilja ili pretnji fizičkim napadom na radnom mestu.
 • Seksualno uznemiravanje: Nepoželjni seksualni komentari, predlozi ili napadi od strane kolega, nadređenih ili drugih osoba su takođe primeri mobinga na poslu.
 • Preopterećenje poslom: Namerno dodeljivanje prevelikog broja radnih zadataka ili nepraktičnih rokova kako bi se izazvao stres i iscrpljenost.
 • Osveta i diskriminacija: Osobe koje su izložene mobingu na poslu mogu biti diskriminisane u vezi s promocijama, povećanjem plata ili drugim profesionalnim prilikama kao osveta za prijavljivanje mobinga.
 • Praćenje i nadgledanje: Neovlašćeno praćenje i nadgledanje vašeg rada ili komunikacije, što uključuje čitanje privatnih e-mailova ili prisluškivanje razgovora.
 • Psihološki pritisak: Stvaranje psihičkog pritisk koje uključuje konstantno kritikovanje, kontrolisanje ili postavljanje nerealnih očekivanja.

Ovi su samo neki od primera mobinga na poslu, a mobing može imati različite oblike i nijanse. Važno je prepoznati takvo ponašanje i preduzeti korake za zaštitu svojih prava i dobrobiti na radnom mestu.

Pročitajte kako je radiologu u Domu zdravlja u Kuršumliji prekipelo pa tužio direktorku za mobing

Primer prijave za mobing

Prijava za mobing treba da bude jasna, precizna i sadrži relevantne informacije kako bi se adekvatno istražila i rešila situacija. Evo kako može izgledati primer prijave za mobing:

[Ime i prezime žrtve mobinga]
[Adresa]
[Grad, Poštanski broj]
[Kontakt telefon]
[E-mail adresa]
[Datum]

[Ime i prezime nadređenog ili osobe za prijavu mobinga]
[Naziv kompanije]
[Adresa kompanije]
[Grad, Poštanski broj]

Predmet: Prijava mobinga na radnom mestu

Poštovani/na [Ime nadređenog ili osobe za prijavu],

Ovim putem želim da podnesem zvaničnu prijavu mobinga na radnom mestu u [Naziv kompanije]. Osećam se primoranim/om da ovo učinim kako bih zaštitio/la svoja prava i osećao/la se sigurno na radnom mestu.

Molim vas da obratite pažnju na sledeće informacije u vezi sa mobingom koji sam doživeo/la:

Opis događaja:

Navesti konkretne incidente mobinga, uključujući datume, vreme, mesto i osobe koje su bile prisutne.

Vrste mobinga:

Navesti koje vrste mobinga sam doživeo/la, kao što su verbalno zlostavljanje, širenje glasina, izolacija, ili druge oblike nepoželjnog ponašanja.
Svedoci:

Ako postoje svedoci koji su bili prisutni tokom incidenata mobinga, navedite njihova imena i kontakt informacije, ukoliko su voljni da svedoče.

Dokazi:

Prilažem relevantne dokaze kao potkrepljenje mojoj prijavi. To mogu biti kopije e-mailova, poruka, fotografija ili drugi materijal koji ilustruje situaciju.

Posledice:

Kratko opišite kako su ovi incidenti mobinga uticali na moje mentalno i fizičko zdravlje, produktivnost na poslu i opšte blagostanje.

Molba za rešavanje:

Molim vas da odmah pokrenete internu istragu kako biste razmotrili ove tvrdnje i preduzeli odgovarajuće mere kako biste sprečili dalji mobing.

Zaštita od osvete:

Molim vas da obezbedite zaštitu od osvete tokom ovog procesa, kako bih se osećao/la sigurno dok se prijava istražuje.

Unapred zahvaljujem na vašoj pažnji i brzom delovanju u vezi sa ovom prijavom. Očekujem vaš odgovor.

S poštovanjem,

[Ime i prezime žrtve mobinga]

Molimo vas da prilagodite ovaj primer prijave svojoj konkretnoj situaciji i kompaniji, a takođe i da sledite unutrašnje procedure i politike kompanije za prijavu mobinga.

Pročitajte i tekst na temu: kako pokrenuti postupak za zaštitu od mobinga

Poreklo reči mobing

Reč mobing potiče od engleske reči, tačnije glagola to mob što bi značilo nasrnuti na nekoga, navaliti. Imenica mob koja znači rulja, omila, masa i pridev mobbish koji vrlo jasno opisuje način na koji mobing funckioniše, a ima značenje grub, vulgaran, prost.

Stoga, mobing na poslu bi predstavljao niz radnji koje za sobom nose psihološki teror, moralno unižavanje, psihičko maltretiranje.

Šta je mobing na poslu prema našem zakonu?

 

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu je jasno definisao ponašanje koje se može okarakterisati kao mobing na poslu.

 • repetitivno ponašanje
 • ponašanje koje unižava i povređuje dostojanstvo zaposlenog
 • ponašanje koje izaziva strah kod zaposlenog (izolovanje, pogoršavanje uslova rada itd.)

Naravno, budući da je u pitanju osetljiva tema, postoji dosta rupa u dokazivanju mobinga. Pored niza stavki koje propisuje zakon, nekada je dovoljno samo dokazati zastrašivanje i uvredljivo ponašanje.

Najčešće pometnje nastaju kod ponavljanog ponašanja. Ova definicija je sporna jer je neodređena. Postavlja se pitanje šta uraditi recimo, ako zaposleni dobije premeštaj sa svog radnog okruženja u nehumano okruženje sa nehigijenskim uslovima? Stoga, prema zakonu ne bi bila ispunjena stavka o ponavljanom ponašanju, a ovaj postupak ne bi mogao da se tretira kao mobing na poslu.

Mobing i diskriminacija

Mobing i diskriminacija su svakako dva različita pojma. Razlikuju se po:

 • motivima
 • načinu izvršenja
 • zakonskom regulisanju

Diskriminacija se vrši na osnovu nekog ličnog svojstva žrtve – pol, boja kože, nacionalnost, verska pripadnost, seksualna orijentacija itd.

U nekim slučajevima može doći do izjednačavanja mobinga i diskriminacije budući da su ciljevi donekle slični – ponižavanje pojedinca, povreda dostojanstva, uvrede itd. Razlika je u nijansama.
Diskriminator će se ponašati u zavisnosti od svog verskog, nacionalnog, rasnog ili političkog ubeđenja.
Zlostavljač će najverovatnije biti vođen željom za moći, potrebom da dominira, da nametne svoj uticaj i da zauzme višu poziciju.

Tipovi zlostavljanja na radu i kako ih tretirati?

Potencijalni zlostavljači na radnom mestu mogu biti:

 • poslodavac ili odgovorno lice kod poslodavca – i u tom slučaju se odmah mogu pokrenuti spor i tužba
 • drugi zaposleni – ovaj problem se prvo rešava mirnim putem u okviru samog posla. Ukoliko ne dođe do razrešenja, žrtva može podneti tužbu sudu.

Postupak mirenja

Postupak mirenja je moguć samo ako su izvršioci zlostavljanja drugi zaposleni (pojedinac ili grupa).
Poenta ovog postupka jeste da se svi nesređeni odnosi srede u okviru firme i težnja je da se oni okončaju mirnim putem.

Rok za podnošenje zahteva posredovanja, rok da poslodavac prihvati zahtev, kao i rok da se vodi posredovanje iznosi tri dana od datuma kada poslodavac primi zahtev.

Obično se dešava da posrednik bude neko ko nije edukovan kako da uravnoteži novonastalu situaciju između žrtve i počinioca zlostavljanja.

Posrednik može samo da predloži rešenje situacije, a ne i da ga nameće. Posrednik treba da se odabere u roku od osam radnih dana, a razrešenje postupka može da traje 30 dana od dana određivanja. Ukoliko se ovaj postupak ne razreši, sledeći korak je prijava i tužba.

Kome prijaviti zlostavljanje na poslu?

Angažovanjem advokatske kancelarije, mobing ćete prijaviti sudu tako što ćete podneti tužbu protiv lica koje vas je zlostavljalo na radnom mestu.

Stvar je u tome što se pisani zakon ne može primeniti tako dobro u ovim slučajevima. Recimo, tipičan primer je kurir brze pošte koga zlostavlja pojedinac kome treba da preda tu poštu, a koji nije njegov poslodavac. Ovaj slučaj ne može ni po kojoj osnovi da se tretira kao mobing na poslu.

Tužba za mobing na poslu i sudska praksa

Rok za podnošenje tužbe za mobing je šest meseci od dana kada se desila poslednja situacija koja predstavlja zlostavljanje.

Ukoliko se desilo mirenje, rok za podnošenje tužbe je 15 dana od kada je dostavljeno obaveštenje da zaposleni nije zadovoljan razrešenjem postupka.

I pored toga što je mobing na poslu označen kao hitan slučaj, sudska praksa priča totalno drugu priču. Ukoliko ovaj postupak dugo traje, propisane su određene mere zaštite za žrtvu zlostavljanja:

 • poslodavac može da premesti zlostavljača u drugu radnu okolinu
 • poslodavac može da udalji zlostavljača sa rada uz određenu novčanu naknadu u obliku zarade
 • zaposleni ima pravo da odbije da radi dok traje sudski proces i da za to dobije novčanu naknadu u visini mesečne zarade

Potencijalni primeri mere zaštite:

 • zabrana prilaska
 • obaveza vraćanja zaposlenog na rad
 • plaćanje naknade zarade zaposlenom u toku spora

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!