Novosti

Nazad na Novosti

Nematerijalna šteta i naknada iste

Kada je u pitanju nematerijalna šteta i naknada iste, imamo pr. o naknadi nematerijalne štete tužilje, a koju je zadobila padom iz bolesničke postelje, prethodno se mora utvrditi kakve su bile obaveze tuženog, da li u ispunjenju istih ima propusta i doprinosa nastanku štete, kakvo je bilo ponašanje tužilje, tj. da li je bilo u skladu sa opštim aktima tuženog.

Iz obrazloženja:

Napadnutom presudom tuženi Institut “D.” obavezan je da tužilji plati nematerijalnu štetu zbog zadobijene teške telesne povrede za vreme lečenja, a po traženim vidovima, kako su oni navedeni u izreci.

Po tužbi tužene, Okružni sud ukinuo je presudu Opštinskog suda.

Sud svoju odluku zasniva na odredbama člana 25. i 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. godine, koji nije važio u vreme štetnog događaja i nastanka štete, te ne može biti primenjen, već se moraju primeniti odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je važio u vreme štetnog događaja tj. do 2005. godine. Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je zadobila povredu tako što je pala iz kreveta, a sud zaključuje da se radi o stručnoj grešci i zato dosuđuje štetu. Pad pacijenta iz kreveta nema nikakve veze sa stručnom greškom medicinskog osoblja, te se sud pogrešno poziva na navedene odredbe zakona.

Sud nije pribavio normativna akta tuženog kojima su propisani opšti uslovi boravka i ponašanja pacijenata, pa i osoblja tuženog. Nije proverio da li broj medicinskog osoblja odgovara potrebama odeljenja na kome je bila tužilja i ako nema dovoljnog osoblja čiji je propust u pitanju. Takođe nije utvrdio ni to da li pored postelje bolesnika ima tehničkih pomagala kojima može da se pozove osoblje u slučaju odsutnosti iz sobe i da li je tužilja pokušavala na taj način da dozove osoblje. Nema pouzdanih dokaza kako je tužilja pala iz kreveta, jer samo pružanje ruke van kreveta da bi se dohvatio bilo kakav predmet sa stočića po sebi ne može da izazove pad nikoga pa ni tužilje To upućuje na zaključak da je tužilja preduzela i druge radnje zbog kojih je pala.

U ponovljenom postupku sud će utvrditi činjenice na koje je napred ukazano, tj. kakve su obaveze bile tuženog, da li u ispunjenju istih ima propusta tuženog i doprinosa nastanku štete, kakvo je bilo ponašanje tužilje, tj. da li je bilo u skladu sa opštim aktima tuženog, a u prvom redu uzrok pada tužilje i da li u tome ima njenih propusta.

(Presuda Opštinskog suda u Nišu P. br. 2438/04 od 30.5.2007. godine i Rešenje Okružnog suda Niš Gž. 3482/07 od 25.10.2007. godine) – Bilten sudske prakse Okružnog suda u Nišu, br. 26/2008, Intermex, Beograd, autor sentence: sudija Opštinskog suda u Nišu Dobrila Zdravković

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!