Novosti

Nazad na Novosti

Nova sedišta sudova i tužilaštava u Beogradu

NOVI SUDOVI I TUŽILAŠTVA U BEOGRADU
NOVI TJ. NAJNOVIJI RASPORED I ADRESE SUDOVA
I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU
 
N A P O M E N A
NOVI BROJEVI TELEFONA SUDOVA I TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU DOSTUPNI SU PREKO SERVISA INFORMACIJE ILI NA SAJTOVIMA SAMIH SUDOVA I TUŽILAŠTAVA
 
 
 
 
SUDOVI U BEOGRADU
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU, DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU I TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
NOVI RASPORED SUDOVA NOVA MAPA SUDOVA U BEOGRADU I KONTAKT ADRESE ZA 2016 GODINU
 
 
PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
adresa Novi Beograd, ul. Bulevar Nikole Tesle br. 42A
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VRAČAR, ZVEZDARA, PALILULA, SAVSKI VENAC I STARI GRAD
 
DRUGI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
adresa Beograd – Vračar, ul. Katanićeva br. 15
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
VOŽDOVAC, ČUKARICA, RAKOVICA I GROCKA
 
TREĆI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
adresa Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina br. 16
NADLEŽAN JE ZA GRADSKE OPŠTINE
ZEMUN, NOVI BEOGRAD I SURČIN
 
 
N A P O M E N A
 
 SVI KRIVIČNI PREDMETI ZA SADA I TO ZA ZA PODRUČJE SVIH OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU I SVIH OSNOVNIH TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU TJ. PRVOG, DRUGOG I TREĆEG OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA I VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU NALAZE SE U ZGRADI “PALATA PRAVDE” U BEOGRADU, UL. SAVSKA 17A, ALI PLANIRA SE RENOVIRANJE ZGRADE I DESIĆE SE IZMEŠTANJE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA
 
 
 
 
ULICA NEMANJINA BR. 9
 
 
VRHOVNI KASACIONI SUD
APELACIONI SUD
UPRAVNI SUD
PRIVREDNI APELACIONI SUD
 
 
ULICA SAVSKA BR. 17
KRIVIČNI PREDMETI VIŠEG SUDA
I SVIH OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU
PALATA PRAVDE” I SUDSKA UPRAVA
 
 
SUDSKA UPRAVA VIŠEG SUDA U BEOGRADU I OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU I OSNOVNIH TUŽILAŠTAVA U BEOGRADU
 
ISTRAŽNA I PRVOSTEPANA ODELJENJA VIŠEG SUDA U BEOGRADU I OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU
 
DRUGOSTEPENO KRIVIČNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
( MALA APELACIJA )
 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
MALOLETNIČKO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
 
SLUŽBA MEDJUNARODNE PRAVNE POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA VIŠEG SUDA U BEOGRADU I PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
ODELJENJE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA PRVOG OSNOVNOG SUDA I DRUGOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
IZDAVANJE UVERENJA DA SE PROTIV GRADJANA NE VODI KRIVIČNI POSTUPAK
 
 
ULICA TIMOČKA BR. 15
VIŠI SUD U BEOGRADU – PARNIČNO ODELJENJE
 
 
PRVOSTEPENO PARNIČNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
 
DRUGOSTEPENO GRADJANSKO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU ( MALA APELACIJA )
 
SLUŽBA OVERE
 
 
BULEVAR MIHAJLA PUPINA BR. 16
VANPARNIČNA I IZVRŠNA ODELJENJA SVIH OSNOVNIH SUDOVA U BEOGRADU
 
 
IZVRŠNO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
IZVRŠNO GRADJANSKO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
ODELJENJE RADNIH SPOROVA PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
SPECIJALIZOVANA VEĆA ZA PORODIČNE SPOROVE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
VANPARNIČNO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
OSTAVINSKO ODELJENJE PRVOG OSNOVNOG SUDA U BEOGRADU
 
SLUŽBA OVERE
 
ZEMLJIŠNO KNJIŽNO ODELJENJE ZA KO ZEMUN I NOVI BEOGRAD OSTAJU U
ISTOJ ZGRADI U ZEMUNU – KEJ OSLOBODJENJA 29
 
 
ULICA MASARIKOVA BR. 2
 
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU
 
 
ULICA USTANIČKA BR. 29
 
SPECIJALNI SUD U BEOGRADU
POSEBNO ODELJENJE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
POSEBNO ODELJENJE ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL VIŠEG SUDA U BEOGRADU I POSEBNO ODELJENJE ZA RATNE ZLOČINE VIŠEG SUDA U BEOGRADU
 
TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL
SPECIJALNO TUŽILAŠTVO
I
TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE
 
 
PREKRŠAJNI SUD U BEOGRADU
ADRESA UL. USTANIČKA BR. 14
 
RANIJA BROJNA ODELJENJA PREKRŠAJNOG SUDA U BEOGRADU SU SADA SMEŠTENA U JEDINSTVEN SUD I NOVU ZGRADU SUDA NA PREDMETNOJ ADRESI
 
 
ŠEMA SUDOVA OPŠTE NADLEŽNOSTI U SRBIJI
 
 
NADLEŽNOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST U SUDJENJU
 
ODLUČUJE O VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA – SREDSTVIMA
IZJAVLJENIM NA ODLUKE SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE
 
ODLUČUJE O SUKOBU NADLEŽNOSTI IZMEDJU SUDOVA
 
ODLUČUJE O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI SUDOVA RADI
LAKŠEG VODJENJA POSTUPKA ILI DRUGIH VAŽNIH RAZLOGA
 
VRHOVNI KASACIONI SUD VRŠI I DRUGE POSLOVE
PREDVIDJENE ZAKONOM
 
NADLEŽNOST IZVAN SUDJENJA
 
UTVRDJUJE NAČELNE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE
SUDSKE PRIMENE PRAVA
 
IMENUJE SUDIJE USTAVNOG SUDA
 
DAJE MIŠLJENJE O KANDIDATU ZA PREDSEDNIKA
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST APELACIONOG SUDA
 
 
APELACIONI SUD ODLUČUJE O
 
ŽALBAMA NA ODLUKE VIŠIH SUDOVA
 
ŽALBAMA NA ODLUKE OSNOVNIH SUDOVA U KRIVIČNOM POSTUPKU
AKO ZA ŽALBU NIJE NADLEŽAN VIŠI SUD
 
ŽALBE NA PRESUDE OSNOVNIH SUDOVA U
GRADJANSKOPRAVNIM SPOROVIMA AKO ZA ODLUČIVANJE
NIJE NADLEŽAN VIŠI SUD
 
 
NADLEŽNOST VIŠEG SUDA
 
 
VIŠI SUD U PRVOM STEPENU SUDI
 
ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE KAO GLAVNA KAZNA PREDVIDJENA KAZNA ZATVORA PREKO DESET GODINA
 
ZA KRIVIČNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE
 
ZA KRŠENJE ZAKONA OD STRANE SUDIJE, JAVNOG TUŽIOCA I NJEGOVOG ZAMENIKA
 
U KRIVIČNOM POSTUPKU PREMA MALOLETNICIMA
 
U GRADJANSKIM SPOROVIMA KADA VREDNOST PREDMETA SPORA OMOGUĆUJE IZJAVLJIVANJE REVIZIJE
 
VIŠI SUD U DRUGOM STEPENU ODLUČUJE O ŽALBAMA
NA ODLUKE OSNOVNIH SUDOVA
 
U SKRAĆENOM KRIVIČNOM POSTUPKU
 
NA REŠENJE U GRADJANSKIM SPOROVIMA
 
NA PRESUDE U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI
 
U IZVRŠNIM I VANPARNIČNIM POSTUPCIMA
 
 
NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA
 
 
OSNOVNI SUD U PRVOM STEPENU SUDI
 
ZA KRIVIČNA DELA ZA KOJA JE KAO GLAVNA KAZNA PREDVIDJENA
NOVČANA KAZNA ILI KAZNA ZATVORA DO DESET GODINA
 
U GRAĐANSKOPRAVNIM SPOROVIMA
 
U IZVRŠNIM I VANPARNIČNIM SPOROVIMA
 
U STAMBENIM SPOROVIMA
 
U SPOROVIMA IZ RADNOG ODNOSA
 
ŠEMA SUDOVA POSEBNE NADLEŽNOSTI U SRBIJI
 
 
NADLEŽNOST VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST U SUDJENJU
 
ODLUČUJE O VANREDNIM PRAVNIM LEKOVIMA – SREDSTVIMA
IZJAVLJENIM NA ODLUKE SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE
 
ODLUČUJE O SUKOBU NADLEŽNOSTI IZMEDJU SUDOVA
 
ODLUČUJE O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI SUDOVA RADI
LAKŠEG VODJENJA POSTUPKA ILI DRUGIH VAŽNIH RAZLOGA
 
VRHOVNI KASACIONI SUD VRŠI I DRUGE POSLOVE
 
 
NADLEŽNOST IZVAN SUDJENJA
 
UTVRDJUJE NAČELNE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE
SUDSKE PRIMENE PRAVA
 
IMENUJE SUDIJE USTAVNOG SUDA
 
DAJE MIŠLJENJE O KANDIDATU ZA PREDSEDNIKA
VRHOVNOG KASACIONOG SUDA
 
 
NADLEŽNOST PRIVREDNOG APELACIONOG SUDA
 
 
PRIVREDNI APELACIONI SUD ODLUČUJE O
 
ŽALBAMA NA ODLUKE PRIVREDNIH SUDOVA I DRUGIH ORGANA
 
O SUKOBU NADLEŽNOSTI I O PRENOŠENJU NADLEŽNOSTI
PRIVREDNIH SUDOVA
 
UTVRDJUJE PRAVNE STAVOVE RADI JEDINSTVENE PRIMENE
ZAKONA IZ NADLEŽNOSTI PRIVREDNIH SUDOVA
 
 
NADLEŽNOST PRIVREDNOG SUDA
 
 
PRIVREDNI SUD U PRVOM STEPENU
 
SUDI U SPOROVIMA IZMEDJU DOMAĆIH I STRANIH
PRIVREDNIH SUBJEKATA
(PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZEĆA, ZADRUGA, PREDUZETNIKA ITD.)
 
SUDI U SPOROVIMA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA
 
SUDI U SPOROVIMA O STRANIM ULAGANJIMA, O BRODOVIMA I VAZDUHOPLOVIMA, PLOVIDBI NA MORU I UNUTRAŠNJIM VODAMA
 
VODI POSTUPAK STEČAJA I REORGANIZACIJE
 
ODLUČUJE O PRIZNANJU I IZVRŠENJU STRANIH
SUDSKIH I ARBITRAŽNIH ODLUKA
 
 
NADLEŽNOST VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA
 
 
ODLUČUJE O ŽALBAMA NA ODLUKE PREKRŠAJNIH SUDOVA
 
ODLUČUJE O SUKOBU I PRENOŠENJU MESNE NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA
 
 
NADLEŽNOST PREKRŠAJNOG SUDA
 
 
SUD U PRVOM STEPENU SUDI U PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA
AKO NIJE NADLEŽAN ORGAN UPRAVE
 
ODLUČUJE O ŽALBAMA NA ODLUKE KOJE U PREKRŠAJNOM
POSTUPKU DONOSE ORGANI UPRAVE
 
 
NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA
 
 
UPRAVNI SUD SUDI U UPRAVNIM SPOROVIMA
 
 
N A P O M E N A
OSIM POBROJANIH NADLEŽNOSTI SVI NAVEDENI SUDOVI
IMAJU I DRUGE NADLEŽNOSTI KOJE SU ZAKONOM PROPISANE

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!