Novosti

RASKID UGOVORA PRI DEJSTVU KLAUZULE REBUS SIC STANTIBUS

SUDSKA PRAKSA KOD DEJSTVA KLAUZULE REBUS SIC STANTBUS ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕНГрађанско право - Облигационо право РАСКИД УГОВОРА ЗБОГ ПРОМЕЊЕНИХ ОКОЛНОСТИОбјављено: 24.12.2014 Могућност раскида уговора због промењених околности праћена је кумулацијом услова изванредности догађаја, отежаног испуњења обавезе односно неостварења сврхе [...]

Pozovite nas!