Advokati za nekretnine

#1 Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti

Zahtev za pribavljanje lista nepokretnosti je vrlo složen proces. Ovaj zahtev predajete Službi za katastar nepokretnosti i u njega ćete uneti podatke o :

 1. opštini na kojoj se sama nepokretnost nalazi
 2. broju katastarskih parcela
 3. samom vlasniku nekretnine

Cene taksi koje treba da platite iznose:

 1. 310 dinara za sam zahtev
 2. 890 dinara za list nepokretnosti od 50 strana A4 formata. Nakon 50. strane, svaka sledeća strana se naplaćuje za 70 dinara više.

#2 Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti

Ugovor o izgradnji nepokretnosti treba biti zaključen pismeno. Uz pomoć advokata za nekretnine, vaša prava će biti zagarantovana, a i samo potpisivanje ugovora sigurnije. Prema ovom ugovoru:

 • izvođač radova koji radi prema unapred isplaniranom projektu mora da sagradi objekat u određenom vremenskom roku na određenoj parceli.

#3 Pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozovola

Kako ste se usudili na izgradnju same nekretnine, čeka vas najteži deo posla, a to je čitava jedna hrpa papira u pribavljanju građevinskih dozvola.
Advokat za nekretnine će raditi u vašu korist i vrlo je važno da ga angažujete jer su u pitanju dugi procesi pribavljanja ovih dokumenata koji zahtevaju tumačenje advokata.

#4 Angažovanje stručnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje

Stručni nadzor je obavezan u toku izgradnje i on podrazumeva:

 1. kontrolisanje same gradnje (da li se ona vrši prema samom projektu)
 2. nadgledanje toka samih radova (da li se sve radi prema propisima, kontrola kvaliteta materijala, proveravanje uslova samih radova itd.)
 3. uočavanje samih promena u odnosu na projekat kao i preduzimanje mera da se te promene prihvate.

#5 Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti

Kako ste završili sa samom izgradnjom, čeka vas ovaj proces upisivanja u katastar.
Advokat za nekretnine će ovo dugo čekanje izazvano urbanistima i čitavom usporenom sistemu skratiti što je više moguće.

#6 Zastupanja u otklanjanju nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti

U ovom zastupanju će vam biti od velikog značaja saveti advokata za nekretnine.
Obično problem nastaje kada naručilac reši da raskine ugovor sa izvođačem radova usled nekih delova koji su loše odrađeni ili koji nisu urađeni po propisima.

#7 Zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nepokretnosti, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnostima

Mi mislimo na vaša prava prilikom izgradnje novih objekata.
Naši advokati će ispitati svaki segment izgradnje, radiće u vašu korist u svakom trenutku, davaće vam adekvatne savete i pravne usluge.

#8 Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepoketnosti

Ukoliko ste se odlučili na prodaju ili kupovinu nepokretnosti, moraćete potpisati ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ovaj ugovor logično podrazumeva podatke o :

 1. prodavcu
 2. kupcu

#9 Zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti

Kupoprodajni ugovor nekretnine nije komplikovan proces, ali ukoliko se neki članovi ovog ugovora prekrše, naš advokat za nekretnine će zastupati onog koji se oseća ugroženim ili onog koji se oseća napadnutim.
Tu smo da obezbedimo pravne usluge i jednoj i drugoj strani.

#10 Vođenja računa-staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata

Ljudi obično ne znaju kakva su prava stanodavaca, a i stanara prilikom zakupa.
Stoga će naši advokati za nekretnine intervenisati ukoliko imate bilo kakav problem sa stanodavcem, ali i sa samim stanarom.

#11 Upisivanje nepokretnosti u katastar nepokretnosti koje su u Srbiji

Svi se se sećamo situacija u kojima su vlasnici stana ili kuće ostajali bez nekretnine jer se nisu na vreme upisali u katastar.
Uz rad naših advokata, ne da samo nećete doći do ove situacije, već ćete biti u kratkom vremenskom roku upisani u sam katastar.

#12 Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS

Ako ste nezakonito izgradili objekat ili ste izgradili neki novi objekat koji je u funkciji glavnog objekta, verovatno ćete se suočiti sa legalizacijom.
Dostupni smo vam i uz minimalni trud ćemo rešiti sve zakonske i pravne probleme izazvane ovim nemilim događajem.

#13 Rasčišćavanje pravnog stanja/pravne problematike o nepokretnostima

Suma sumarum, nudimo sve pravne usluge vezane za probleme koji se mogu javiti u čitavom sistemu u izgradnji nepokretnosti.
Pored svih navedenih pravnih akta, nudimo i intervenciju advokata kada je u pitanju I ugovor o poklonu nekretnine. Beograd je svakako teritorija na kojoj ima pregršt ovih problema.

Pozovite nas!