Advokati za nekretnine

Većina pravnih poslova u vezi sa nepokretnostima zahteva da izdvojite mnogo vremena, pripremite veliki broj papira i najčešće obiđete šaltere više državnih organa, zbog čega su vam uglavnom potrebni pravni saveti za nekretnine ili, što je još bolje, advokat za nekretnine, koji će vam pomoći u svemu tome. Bilo da je reč o prodaji ili kupovini nepokretnosti, izdavanju ili uzimanju u zakup, izgradnji nekretnine ili legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata, potrebno je strpljenje i posvećenost. Upravo zbog toga se mnogi odlučuju da većinu ovih poslova preuzme advokat za nekretnine.

Osim uštede u vremenu, advokatska kancelarija sa velikim iskustvom na ovakvim pravnim poslovima donosi potrebnu dozu sigurnosti i izvesnosti u samom postupku. 

Prva asocijacija kada se pomenu advokati jeste sačinjavanje raznih ugovora u vezi sa nepokretnostima – o kupoprodaji, zakupu, izgradnji… Međutim, njihova uloga može biti mnogo veća – znaju koji su najbolji pravni saveti za nekretnine i mogu ih podeliti sa vama, tumače propise, obavljaju sve vrste pravnih poslova,  pružaju pravne usluge.

Ukoliko kupujete stan ili drugu nepokretnost, advokati za nekretnine mogu proveriti dokumentaciju koju poseduje prodavac i dati vam odgovarajući pravni savet za nekretnine. Ako ste prodavac, advokat za vas može pribaviti svu potrebnu dokumentaciju, posredovati u prodaji i na kraju sačiniti sam ugovor o kupoprodaji. U postupku izgradnje objekata, advokati vam mogu pomoći u vrlo složenom postupku izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola, pružiti pravnu pomoć tokom samog postupka izgradnje, a na kraju i izvršiti upis objekta u Katastar nepokretnosti. U postupku legalizacije tj. ozakonjenja objekata takođe se za pomoć možete obratiti advokatima.

Na kraju, ukoliko ipak neko svoje pravo koje se tiče nepokretnosti morate da ostvarite na sudu, advokati su tu da za vas sačine sve potrebne podneske i da vas zastupaju na ročištima.

Advokati za nekretnine advokatske kancelarije Simović iz Beograda

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u praksi trudimo se da što brže, jednostavnije i efikasnije dođemo do rešenja svakog pravnog zahteva i problema. Ozbiljno i profesionalno pružamo sve pravne usluge iz ove oblasti, a u nastavku su samo neke od njih.

#1 Pribavljanje izvoda iz listova nepokretnosti za nepokretnosti

Zahtev za pribavljanje lista nepokretnosti je vrlo složen proces. Ovaj zahtev predajete Službi za katastar nepokretnosti i u njega ćete uneti podatke o :

 1. opštini na kojoj se sama nepokretnost nalazi
 2. broju katastarskih parcela
 3. samom vlasniku nekretnine

Cene taksi koje treba da platite iznose:

 1. 310 dinara za sam zahtev
 2. 890 dinara za list nepokretnosti od 50 strana A4 formata. Nakon 50. strane, svaka sledeća strana se naplaćuje za 70 dinara više.

#2 Zaključivanje ugovora o izgradnji nepokretnosti

Ugovor o izgradnji nepokretnosti treba biti zaključen pismeno. Uz pomoć advokata za nekretnine, vaša prava će biti zagarantovana, a i samo potpisivanje ugovora sigurnije. Prema ovom ugovoru:

 • izvođač radova koji radi prema unapred isplaniranom projektu mora da sagradi objekat u određenom vremenskom roku na određenoj parceli.

#3 Pribavljanje lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozovola

Kako ste se usudili na izgradnju same nekretnine, čeka vas najteži deo posla, a to je čitava jedna hrpa papira u pribavljanju građevinskih dozvola.

Advokat za nekretnine će raditi u vašu korist i vrlo je važno da ga angažujete jer su u pitanju dugi procesi pribavljanja ovih dokumenata koji zahtevaju tumačenje advokata.

#4 Angažovanje stručnih lica za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje

Stručni nadzor je obavezan u toku izgradnje i on podrazumeva:

 1. kontrolisanje same gradnje (da li se ona vrši prema samom projektu)
 2. nadgledanje toka samih radova (da li se sve radi prema propisima, kontrola kvaliteta materijala, proveravanje uslova samih radova itd.)
 3. uočavanje samih promena u odnosu na projekat kao i preduzimanje mera da se te promene prihvate.

#5 Upisivanje izgrađene nepokretnosti u katastar nepokretnosti

Kako ste završili sa samom izgradnjom, čeka vas ovaj proces upisivanja u katastar.
Advokat za nekretnine će ovo dugo čekanje izazvano urbanistima i čitavom usporenom sistemu skratiti što je više moguće.

#6 Zastupanja u otklanjanju nedostataka na izgrađenoj nepokretnosti

U ovom zastupanju će vam biti od velikog značaja saveti advokata za nekretnine.
Obično problem nastaje kada naručilac reši da raskine ugovor sa izvođačem radova usled nekih delova koji su loše odrađeni ili koji nisu urađeni po propisima.

#7 Zastupanja u ostvarivanju svih prava vezanih za realizaciju ugovora o izgradnji nekretnine, kao i iz svih ostalih vrsta ugovora o nepokretnostima

Mi mislimo na vaša prava prilikom izgradnje novih objekata.
Ako vas zanima kako proveriti legalizaciju objekta, naši advokati će ispitati svaki segment izgradnje, radiće u vašu korist u svakom trenutku, davaće vam adekvatne savete i pravne usluge.

#8 Posredovanje u kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti

Ukoliko ste se odlučili na prodaju ili kupovinu nepokretnosti, moraćete potpisati ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. Ovaj ugovor logično podrazumeva podatke o:

 1. prodavcu
 2. kupcu

#9 Zaključivanje ugovora o kupovini, prodaji i zakupu nepokretnosti

Sačinjavanje ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ne bi trebalo da bude komplikovan proces, ali ukoliko se neki članovi ovog ugovora prekrše, naš advokat za nekretnine će zastupati onog koji se oseća ugroženim ili onog koji se oseća napadnutim.
Tu smo da obezbedimo pravne usluge i jednoj i drugoj strani.

#10 Vođenja računa – staranje o nekretnini u zakupu ili o nekretnini koja nije izdata

Ljudi obično ne znaju kakva su prava stanodavaca, a i stanara prilikom zakupa.
Stoga će naši advokati za nekretnine intervenisati ukoliko imate bilo kakav problem sa stanodavcem, ali i sa samim stanarom.

#11 Knjizenje stana/nepokretnosti u katastar nepokretnosti koje su u Srbiji

Svi se se sećamo situacija u kojima su vlasnici stana ili kuće ostajali bez nekretnine jer se nisu na vreme izvršili knjizenje stana u katastar.
Uz rad naših advokata, ne da samo nećete doći do ove situacije, već ćete u kratkom vremenskom roku uraditi knjizenje stana u katastar.

#12 Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u RS

Ako ste nezakonito izgradili objekat ili ste izgradili neki novi objekat koji je u funkciji glavnog objekta, verovatno ćete se suočiti sa legalizacijom i saveti advokata za nekretnine će vam sigurno biti od pomoći u ovakvoj situaciji. Naša advokatska kancelarija vam je dostupna i uz minimalni trud rešićemo sve zakonske i pravne probleme izazvane ovim nemilim događajem.

#13 Rasčišćavanje pravnog stanja/pravne problematike o nepokretnostima

Suma sumarum, nudimo sve pravne usluge vezane za probleme koji se mogu javiti u čitavom sistemu u izgradnji nepokretnosti.
Pored svih navedenih pravnih akta, naša advokatska kancelarija vam pruža i intervenciju advokata kada je u pitanju i ugovor o poklonu nekretnine. Beograd je svakako teritorija na kojoj ima pregršt ovih problema.

Pozovite nas!