Privredno pravo

Osnivanje firmi i zastupanja u svim privrednim odnosima

#1 Osnivanje svih vrsta preduzeća

Budite sigurni da ste bezbedni sa našim advokatima. Prilikom osnivanja preduzeća, čelaće vas hrpa papira i želećete da unajmite advokata. On će zajedno sa vama izanalizirati čitavu situaciju i potrebne dokumente i pomoći vam da kroz osnivanje preduzeća prođete sasvim bezbedno i sigurno.

#2 Upravljanje preduzećima

Sledeći korak u osnivanju preduzeća jeste angažovanje advokata koji bi se bavio administrativnim delom posla u samom preduzeću. Bićemo vam dostupni 24h, sedam dana u nedelji, budite slobodni da nas kontaktirate.

#3 Zastupanje u sporovima vezanim za privredne odnose

Sporovi koji se vode u privrednim odnosima nazivaju se sporovima male vrednosti. U ovim sporovima, na osnovu tužbenog zahteva, potražuje se novac koji ne prelazi vrednost od 3000 evra. Sporovi male vrednosti ne mogu biti :

 • Sporovi o nepokretnostima
 • Sporovi u radnim odnosima
 • Sporovi usled smetanja državinež

#4 Pronalaženje vršioca usluga vođenja knjigovodstva

Svi preduzetnici su dužni da vode knjige o svom poslovanju. Pored toga moraju da ispišu finansijski rezultat  u poslovnoj godini kroz poresku prijavu. Mnogi u ovom procesu traže rešenje u paušalnom oporezivanju u kom poreski organ određuje paušalni neto prihod na mesečnom nivou i na osnovu toga određuje porez.

#5 Zastupanja u otvaranju stečaja, otvaranje stečaja, sprovođenja reorganizacije u stečajnim postupcima i ostvarivanje potraživanja u stečaju

Prema zakonu o stečaju, određuju se uslovi, načini na koje se stečaj sprovodi nad pravnim licima. Odgovor je da se stečaj sprovodi :

 • bankrotstvom – stečajni dužnik namiruje poverioca u vrednosti celokupne imovine
 • reorganizacijom – poverilac se namiruje prema usvojenom planu

#6 Naplaćivanje potraživanja stranih poverilaca prema domaćim preduzećima i preduzetnicima

Naši advokati će vam davati savete u oblasti zakona o stečaju. I tu naravno uključujemo i sve naplate koje strain poverioci treba da ispune prema domaćim preduzetnicima. Ne brinite se za budućnost svog preduzeća I kontaktirajte nas.

#7 Zaključivanje svih vrsta ugovora u privredi

Veliki je broj ovih ugovora ove vrste i treba ih dobro tumačiti. Neki od tih ugovora su u vezi sa:

 • prometom robe,
 • komisionom kupovinom i prodajom
 • nepokretnostima i pokretnim stvarima
 • građenjem i izvođenjem radova
 • poslovno – tehničkom saradnjom
 • zajmom i kreditima
 • bankarskim poslovanjem
 • stranim ulaganjima
 • licencama
 • poslugom
 • zemljoradnicima

#8 Naplaćivanje potraživanja u privrednim poslovanjima

Ugovor o poslovnoj saradnji ne predstavlja samo promet robe i usluga koje nudite. Ovo naplaćivanje se vrši u zavisnosti od obe strane. Ugovor se sklapa i ako se prekrše neke stavke u ugovoru, može se tražiti ošteta.

#9 Obezbeđivanja potraživanja u privrednom poslovanju

Prilikom privrednog poslovanja saveti advokata su ključni. Potpisivanje ugovora obavezno obavite uz konsultovanje odgovarajućeg advokata koji će sve stavke preći zajedno sa vama.

#10 Popunjavanja menica, uzimanje menica, kao sredstava obezbeđenja plaćanja i naplate na osnovu primljenih menica

Što se tiče same menice, nju popunjavate u banci pred šalterskim službenikom. Ona se isključivo popunjava pisanim slovima i nikako se ne smeju brisati i precrtavati popunjena polja. Menica može biti sopstvena, a može i imati jednog ili više žiranata.

Pozovite nas!