Medijsko pravo

#1 Objavljivanje ispravke informacije i odgovora na informaciju

Ako se desi da je objavljena pogrešna informacija u javnosti, Zakon o javnom informisanju i medijima ima mogućnost da zahteva da se određeni urednik oglasi i kaže kako je informacija neistinita i netačno preneta. Bili smo deo mnogih ovakvih postupaka javnih ličnosti i uspešno smo ih rešavali.

#2 Naknada štete nanete objavljivanjem netačnih podataka

Pored objave da je informacija koja je izneta u javnosti netačna, postoji i drugi vid razrešenja tog problema u vidu naknade štete. Naravno da će urednici sami odgovarati za naknadu štete. Po pravilu, tužilac će naplatiti štetu od one osobe koja je osnovala samo glasilo. Ovde se uključuju naravno i svakodnevne tužbe za klevete, povrede časti i ugleda.

#3 Naknada štete nastale objavljivanjem netačnih ili uvredlljivih podataka o licu

Prema Zakonu o javnom informisanju, oštećeno lice ima pravo da zahteva naknadu štete zbog povrede časti i ugleda usled nekih uvredljivih podataka koji su izašli u javnosti. Stoga, oštećeni može da osmisli tužbu uz savete advokata i da traži da se odbrani njegova čast ukoliko su izneseni podaci netačni.

#4 Zaštita kod povrede dostojanstva ličnosti, odnosno lažnih i štetnih podataka u vezi privrednih društava, kao i naplata nematerijalne štete kod povrede dostojanstva ličnosti, nanošenjem duševnih bolova, odnosno štete privrednim društvima

Ukoliko je oštećena neko privredno društvo, naknada štete bi bila mnogo veća jer je pogoršano i usporeno njegovo buduće poslovanje usled objavljene informacije. Ne razmisljajte ni minut, angažujte nas da zajedno rešimo sve probleme.

#5 Sve ostale pravne stvari iz ove oblasti

Ove slučajeve prati javna scena i trebalo bi pronaći pametan odgovor na problem. U praksi, Zakon o javnom informisanju i medijima može biti zloupotrebljen i okrenuti se protiv vas, stoga je bitno da unajmite kvalitetne advokate koji će sprečiti takvo sprovođenje zakona.

Pozovite nas!