Parnica – advokat za parnični postupak

[ratings]

 

Sve vrste tužbi i zastupanja u opštem parničnom postupku i u posebnim parničnim postupcima:

#1 Radni odnosi

Postoje mnogi razlozi zbog kojih se pokreće parnični postupak u random odnosu:

 • mobing na radnom mestu
 • zakašnjenje sa isplatom plate
 • seksualno uznemiravanje
 • ucena i prinuda
 • naglo smanjenje plate

Ovo su samo neki od razloga. Praksa je pokazala da mnogi zaposleni trpe sve ove stavke duži vremenski period, i u strahu da ne ostanu bez posla izbegavaju angažovanje advokata. Prava i slobode svakog građana su na prvom mestu, ne treba nikome dozvoliti da vam ta praa ugrozi.

#2 Privredni sporovi

Ovi sporovi umeju da traju u nedogled jer je čitav pravosudni sistem usporen. Međutim, uz prave advokate, procese oko privrednih sporova ćete ubrzati i sve će biti završeno u vašu korist.
Privredni apelacioni sudovi tretiraju ove postupke usporeno, ne razmisljajući o samim posledicama koje će zadesiti potencijalne investitore i privrednike.

#3 Smetanje državine

Državina je sama vlast na stvari i ona postoji nezavisno od toga da li držalac poseduje neko pravo na samu stvar il ne. U zavisnosti od toga, državina može biti :

 1. posredna i neposredna
 2. zakonita i nezakonita
 3. savesna i nesavesna
 4. državina pokretnih i državina nepokretnih stvari

Svaki držalac državine ima pravo na zaštitu prilikom smetanja državine. Pod tim smetanjem se podrazumeva uznemiravanje i oduzimanje državine.

#4 Sporovi male vrednosti

Pod ovim sporovima se podrazumevaju sledeće stvari:

 • sporovi čija dinarska protivvrednost ne izlazi više od 3000 evra
 • sporovi u kojima se tužba nije u vezi sa potraživanjem u novčanoj vrednosti
 • sporovi koji nisu vezani za nekretnine, radne odnose i smetanje državine

Ovde može da se pojavi čitav niz žalbi na koje advokat mora da reaguje.

#5 Potrošački sporovi

Istraživanja su pokazala da je veliki broj ovih postupaka u vezi sa kvalitetom odeće i obuće, funkcionalnošću bele tehnike, mobilnih telefona, televizora itd.
Premda potrošači ovih uređaja mogu sporove da rešavaju na samom sudu, obično se dešava da ih reše mirnim putem i u skladu sa dogovorom između trgovca i kupca.
Ukoliko ne nađete adekvatan dogovor, možete nas slobodno kontaktirati.

#6 Posebni parnični postupci predviđeni porodičnim zakonom

Ovde možemo da uračunamo sledeće stavke :

 1. postupke u bračnom sporu
 2. spor o očinstvu i materinstvu
 3. postupak za poništavanje usvajanja
 4. zaštita prava deteta i lišavanje roditeljskog prava
 5. spor za izdržavanje
 6. spor vezan za nasilje u porodici

Naši advokati će odgovoriti na svaku vašu ideju o potencijalnoj tužbi i stati u vašu zaštitu.

Pozovite nas!