Advokat za upravni postupak i upravni spor

#1 Zastupanja pri ostvarivanju prava u svim postupcima pred organima uprave

Ovi organi nemaju nikakvu nadležnost uz pomoć koje bi pokrenuli ili vodili prekršajni postupak. Ukoliko se nađete u sličnoj situaciji, budite slobodni da pozovete naše advokate i zauzvrat ćete dobiti savete koji će vas iščupati iz problema u koji ste upali.

#2 Opšti upravni postupci

Upravni postupak predstavlja skupinu pravila koje upravni organi primenjuju kada zastupaju u upravnim stvarima. Ovi organi mogu biti:

 • Državni organi i organizacije
 • Organi I organizacije pokrajinske autonomije
 • Organi i organizacije jedinice lokalne samouprave
 • Ustanove
 • Javna preduzeća
 • Posebni organi

#3 Pokretanje i vođenje svih postupaka za ostvarivanje prava na penziju

Sledeći osiguranici imaju pravo na starosnu penziju

 1. Muškarci
 • nakon 65. godine života, i sa najmanje 15 godina radnog staža
 • privremenu starosnu penziju će ostvariti sa 40 godina radnog staža i 57 godina života
 1. Žene
 • nakon 62. godine života i sa najmanje 15 godina radnog staža
 • privremenu starosnu penziju ostvaruju sa 38 godina radnog staža i najmanje 56 godina i 4 meseca.

Pokretanje i vođenje upravnih sporova za poništaj rešenja organa uprave – državnih organa

#4 Prema Zakonu o upravnim sporovima uređuje se:

 • predmet upravnog spora,
 • nadležnost za rešavanje upravnih sporova
 • pravna sredstva
 • pravila postupka

U praksi ovi sporovi zahtevaju advokata koji je stručan u ovoj oblasti kako bi se spor doveo do kraja i razrešio.

Pozovite nas!