Advokat za radno pravo

RADNI ODNOSI – svi advokatski poslovi u vezi sa radnim odnosima i ostalim oblicima rada

Zakon o radu zauzima jedan široki aspekt zloupotrebe, kako prava poslodavaca, tako i prava samih zaposlenih. Kolika prava ima zaposleni, tolika prava ima i poslodavac, stoga, vrlo lako je moguće izmanipulisati tim pravima i napraviti pravu pometnju među kolektivnom. Ukoliko shvatite da su vaša prava ugrožena, budite slobodni da tražite savet od nas.

OSIGURANJE – Vršenje svih vrsta osiguranja i ostvarivanja prava po osnovu osiguranja

Osiguranje možemo podeliti na:

  • Životno – osiguranje života za slučaj smrti, venčanja, rođenja, dopunska osiguranja itd.
  • Neživotno – osiguranje od posledica nezgode, osiguranje vozila, robe, plovnih I stambenih objekata itd.

Osiguranje u saobraćaju je recimo obavezno dok je zdravstveno osiguranje dobrovoljno

Pozovite nas!