Nasledno pravo i ostavinska rasprava

#1 Pokretanje postupaka i zastupanje u svim postupcima nasleđivanja

Pitanje nasleđa je uvek jako delikatno. Ono što se nasledi naziva se zaostavština.
Sve ono što je ostaviocu pripadalo u trenutku smrti predstavlja zaostavštinu. Zaostavština ne podrazumeva sledeće stvari:

 • predmeti manje vrednosti (nameštaj, bela tehnika itd.) – oni postaju zajednička svojina
 • ukoliko su potomci preminulog uvećali njegovu imovinu svojom zaradom, ta dobra obično pripadaju podrazumevanom potomku.

#2 Plaćanje poreza na nasleđivanja

Porez na nasleđivanje je vrlo važna stvar. Kako ne biste imali problema sa zakonom potrebno ga je na vreme platiti. Ovaj porez podrazumeva plaćanje:

 • prava na nepokretnosti
 • nasleđenog novca
 • depozita u bankama
 • prava na intelektualne svojine
 • prava na upotrebljavano motorno vozilo
 • prava na vazduhoplovni objekat

#3 Raspodela nasleđene imovine

Postoje četiri nasledna reda zakonskog nasleđivanja:

 1. u prvom redu se nalaze potomci ostavioca i supružnik.
 2. drugi red podrazumeva supružnika i ostaviočeve roditelje sa svojim potomstvom
 3. u treći red ulaze dede i babe ostavioca i njihovo potomstvo
 4. četvrti naledni red obrazuju potomci ostaviočevog dede ili babe

#4 Upis nasleđenih nepokretnosti u Katastre nepokretnosti

Ako ste nasledili neku zaostavštinu i treba da rešite ovaj deo posla. Naši advokati za nekretnine će po brzom postupku sve uraditi za vas.

#5 Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju

Dva lica potpisuju ovaj ugovor:

 • davalac izdržavanja
 • primalac izdržavanja

Davalac je u obavezi da se brine o primaocu izdržavanja do kraja njegovog života. Ugovor postaje ništavan ukoliko se potpisuje u trenutku kada je primalac izdržavanja na izdisaju, na korak do smrti.

#6 Zaključivanje ugovora o prenosu naslednog udela

Ovo obavezno obaviti uz prisustvo advokata koji je stručan u naslednom pravu. Nasledni udeo je preosetljiva tema jer podrazumeva mnoge naslednike koji će svoje pravo na nasledstvo iskoristiti. Angažujte pravog advokata za ovu uslugu.

#7 Zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života

Ugovor o raspodeli imovine za života se sklapa pismeno, i to samo ako su se usaglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede. Ovaj ugovor ostaje punovažan, ukoliko se potomak koji nije dao saglasnost odrekne svog prava na nasledstvo ili umre pre ustupioca.

#8 Sačinjavanje zaveštanja – testamenta

Testament mora biti sačinjen u formi koju zakon podrazumeva, u suprotnom on će biti ništavan. U zavisnosti od toga, testamenti mogu biti:

 • pisani i usmeni – po obliku
 • privatni i javni – po samoj formi
 • redovni, vanredni i izuzetni – u zavisnosti u kojim prilikama se sačinjavaju

#9 Izvršavanje testamenta

Obavezno je prisustvo advokata u izvršavanju testamenta kako potomci dobili adekvatnu zaostavštinu. Naši advokati za nekretnine su pravi stručnjaci u naslednom pravu.

#10 Staranje o zaostavštini, pre okončanja postupka nasleđivanja

Zaostavština zauzima veliko mesto u naslednom pravu. Pre okončanja postupka nasleđivanja, o zaostavštini će se starati najrelevantniji naslednik.

#11 Svi ostali odnosi vezani za nasleđivanje nepokretnosti

Naši advokati za nekretnine će vas adekvatno braniti. Angažujte nas i bićete zadovoljni postignutim rezultatom.

 

Preuzmite Zakon o nasleđivanju

Pozovite nas!