Zaštita intelektalne svojine i autorskog dela

Ostvarivanje prava autora, autorskih i sličnih dela

Pod autorskim delom podrazumevaju se:

 • Sva pisana dela
 • Usmena dela
 • Dramska dela, folklor
 • Muzička dela
 • Filmska dela
 • Likovna dela
 • Dela primenjene umetnosti, arhitektura
 • Geografska dela
 • Skice, makete, planovi
 • Pozorišna režija

Moguće je preraditi određeno autorsko delou uz kupovinu određenih prava na to delo.

Zaštita prava na patente, znanje i iskustvo, trgovinskih znakova, žigova i znakova porekla industrijskih proizvoda

Vrlo je važno zaštititi sva prava koja ljudi imaju na njihove patente, trgovinske znakove, žigove, brendove kako ne bi došlo krađe istih. Naši advokati će vas zastupati u ovim sudskim procesima i dobićete evidentne rezultate, s’ obzirom na to da su ovde u pitanju vrlo delikatne stvari.

Sve ostale pravne stvari u vezi sa intelektualnom svojinom

Intelektualna svojina je proizvod ljudskog duha i razuma. Ove svojine obuhvataju sledeća prava :

 • Autorsko pravo
 • Pravo srodno autorskom pravu
 • Pravo industrijske svojine

Imamo godine iskustva u ovim parničnim postupcima, i uz naše savete I stručnu pomoć dobićete adekvatni advokatski tretman.

Pozovite nas!