Novosti

Nazad na Novosti

Pravo na porodičnu penziju

Pravo na porodičnu penziju

Advokati Beograd, zaposleni u advokatskoj kancelariji Simović u okviru svojih redovnih advokatskih poslova prate novosti o izmenama i dopunama  zakona.

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u” Službenom glasniku RS br. 86/2019″ od 06.12.2019. godine.

Pravo na porodičnu penziju moći će da ostvare lica koja su živela u vanbračnoj zajednici sa preminulim.  Postojanje vanbračne zajednice u utvrđuje u vanparničnom postupku.

U cilju sprečavanja eventulnih zloupotreba koju mogu nastati fiktivnim zaključivanjem braka i fiktivnom vanbračnom zajednicom . Posebnom normom se precizira da supružnik ili vanbračni partner preminulog mogu ostvarivati pravo na porodičnu penziju :

  • Ukoliko se brak odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje 3 godine ili
  • Ako su sa umrlim osiguranikom odnosno korisnikom prava imaju zajedničko dete.

Ove nove zakonske odredbe o porodičnoj penziji primenjuju se od dana stupanja na snagu izmena Zakona. Dakle od 14.12.2019. godine. Cilj ovih izmena i usaglašavanja Zakona sa odredbom člana 62. stava 5. Ustava u pogledu izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom.

Ova Izmena izvršena je u Zakonu zamenom reči ” bračni drug” sa rečima ” supružnik i vanbračni partner”.

Kada je u pitanju izjednačavanje vanbračne zajednice sa brakom u vezi sa ostvarivanjem prava na porodičnu penziju.  Reč  je zaprav o uslagalašavanju sa odredbom člana 62. stav 5. Ustava, kojim su izjednačena vanbračna i bračna zajednica.

Ujedno ovim odredbama proširuju se katergorije koje imaju pravo na porodičnu penziju.

Cilj proširenja obuhvata kategorije koje imaju pravo na porodičnu penziju je:

Da vanbračna i bračna zajednica u potpunosti budu izjednačene kada je u pitanju ostavrivanje prava na porodičnu penziju.

Osim toga da bude povećana pokrivenost starijeg stanovništva prihodima po osnovu penzija.  Čime će biti unapređen i njihov ekonomski položaj u društvu.

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!