Advokat Tamara Radojčić

ADVOKAT TAMARA RADOJČIĆ

Kontakt: 069/52-88-365
e-mail: tamararadojcic93@gmail.com

Obrazovanje

Fakultet – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Master akademske studije prava  2016-2017
Trgovinskopravni poslovi –  prosečna ocena  9,7

Osnovne akademske studije -2012-2016 prosečna ocena 9,2
Smer – Međunarodni smer

Pohvalnica za odličan uspeh Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Učestvovala na stručnim grupama iz Uporedne pravne tradicije,Građanskog i stvarnog prava,Naslednog  prava i Obligacionog prava, i Ljudskih prava
Stipendista Pravnog fakulteta
Srednja škola- Deseta beogradska gimnazija ,,Mihajlo Pupin“

Praksa,seminari ,studenske organizacije i ostalo

 • Advokatski pripravnik u kancelariji Simović
 • Praksa kod  Zaštitnika  građana
 • Pravna klinika za Ekološko pravo
 • Pravna klinika za Obligaciono pravo
 • Simulacija Krivičnog suda Srbije
 • Debatno takmičenje ,, Decembarac“
 • Član –Kluba za UN
 • Član –ELSE (evropsko udruženje studenata prava)
 • Član -Debatnog kluba Pravnog fakulteta  Univerziteta u Beogradu
 • Kursevi i seminari
 • Princip pravna država
 • School of  Environmental Law
 • Global Corruption,Good Governance and the United Nations Convention against Corription
 • Misija OEBS-a u Srbiji  ,,U susret presedavanju Srbije OEBS-om“
 • Diplomatski dani – Dani Francuske
 • Učestvovala u stručnim posetama Ambasadama : Češke, Slovačke i Indije u organizaciji kluba za UN
 •  Učestvovala u Humanitarnoj akciji za pomoć Prihvatilištu za decu i Ustanovi za decu I mlade ,,Sremčica”

Poznavanje jezika

 • Engleski jezik
 • Ruski jezik
Pozovite nas!