Novosti

Nazad na Novosti

Ugovor o poklonu – plati porez na poklon

Ugovor o poklonu

Šta je ugovor o poklonu i između koga se sklapa ?

Ugovor o poklonu se sklapa između dva lica :

 • Poklonodavca
 • Poklonoprimca

Bez ove dve strane, nemoguće je sklopiti ugovor o poklonu. U središtu ovog ugovora se nalazi poklon iliti neka svojina. Poklonodavac se obavezuje da prava na tu svojinu prenese poklonoprimcu.

Dakle, ukoliko želite da poklonite određenu nepokretnost ili skupocenu pokretnu stvar, spremite se na jedan čitav proces pravnih postulata koji zahtevaju adekvatni tretman kao i angažovanje advokata.

Šta sve može biti predmet poklona?

 • Pokretne i nepokretne stvari
 • Potrošne i nepotrošne stvari
 • Neka stvari čije će se pribavljanje dogoditi u budućnosti i to samo pod uslovom da je njihovo pribavljanje sigurno
 • Tražbena prava
 • Druge stvari kao što su – opraštanje duga ili isplata duga

Ono što je nemoguće pokloniti u pravnom smislu jesu neke stvari koje su vezane za samu ličnost, kao što je autorsko pravo, pravo na nasleđivanje, dozvola za držanje oružja….

Vrste ovih ugovora

 1. Poklon sa nalogom – ovaj tip ugovora daje pravo poklonodavcu da raskine ugovor ukoliko poklonoprimac prekrši određene stavke ugovora. Nalog se odnosi na činjenje ili nečinjenje naloženog.
 2. Nagradni poklon – ovde je poklon zasnovan na nekoj prethodnoj radnji i tu se poklon javlja kao neka nagrada.
 3. Uzajamni poklon – u središtu ovog ugovora nalazi se namera darežljivosti. Obe strane i daju i primaju poklon.
 4. Mešovit poklon – poklon je predstavljen samo ako je izvan vrednosti prestacije drugog ugovornika ili poklonoprimca.
 5. Poklon zasnovan na moralnoj dužnosti – namera darežljivosti u ovom ugovoru proističe iz izvesne moralne dužnosti. Ta moralna dužnost može biti vezana za različite odnose kao što su: srodnički, prijateljski, supružnički itd.
 6. Poklon za slučaj smrti – poklonoprimac čeka na dodelu poklona sve do smrti samog poklonodavca.
 7. Poklon u opštekorisne svrhe – iz ovog ugovora obe strane imaju određene koristi od samog poklona.

To plaćanje poreza, svugde ga ima!

plaćanje poreza

U ovim ugovorima, porez nikako nije izuzetak. Platićete porez u želji da poklonoprimcu poklonite pokretnost ili nepokretnost. Porez svakako ne izgleda beznačajno u odnosu na novčanu protivrednost samog poklona.

Porez plaćate na pokretnosti, nepokretnosti, novac i sve druge predmete koji bi prema Zakonu o porezu na imovinu zahtevali plaćanje.

Naravno, u ovim ugovorima postoje određene olakšice i za jednu i za drugu stranu kada je u pitanju porez.

Srodnici poklonodavca, kao što su deca ili supružnik, obično se oslobađaju tog tereta oporezivanja.

Plaćanje poreza se obično kreće u rasponu od 1,5%  do 2,5 % u odnosu na samu cenu poklona ili u odnosu na srodničke odnose između poklonodavca i poklonoprimca.

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Kod naslednog prava sticanje imovine ide u dva smera:

 1. imovinsko pravo stečeno nasleđivanjem
 2. imovinsko pravo stečeno dobijanjem poklona nepokretnosti

Stoga, Ugovor o poklonu nepokretnosti nakon smrti poklonodavca, posmatra se kao nasledni deo poklonoprimca. Međutim, ukoliko se pojavi drugi potencijalni naslednik nakon smrti poklonodavca i navede kako ništa nije nasledio ima pravo da utvrdi ništavost ugovora u kom je njegov nužni nasledni deo povređen. Bez obzira da li je u pitanju ugovor o poklonu stana ili pak kuće, ove situacije su vrlo česte u sudskoj praksi.

Ugovor o poklonu vozila

Tokom posedovanja automobila, vlasnik može u jednom momentu da odluči da vozilo pokloni nekome, tj. da prenese prava svojine na nekog drugog bez novčane naknade. U većini slučajeva, ovaj ugovor se javlja kao simulacija kupoprodajnog ugovora.

Šta ugovor o poklonu vozila mora da sadrži?

 • jasno iznetu želju poklonodavca da bez naknade želi da prenese prava svojine na poklonoprimca
 • sve podatke o poklonodavcu i poklonoprimcu
 • sve moguće podatke o poklonjenom vozilu

Da li je moguće poništiti ugovor o poklonu?

ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu se obično vezuje za dobročinstvo poklonodavca i u praksi se vrlo često dešava da se ugovor raskida ukoliko jedna od strana ne poštuje određene stavke samog ugovora. Ugovor se može raskinuti sporazumno, međutim više se raskida jednostrano.

Razlozi jednostranog raskida ugovora:

 1. Poklonodavac je postao siromašan. Da bi se ugovor raskinuo, mora da bude visok nivo osiromašenja poklonodavca, do te mere da se dovede u pitanje njegova materijalna egzistencija.
 2. Poklonoprimac je nezahvalan. Usled nezahvalnosti nastaju mnogi problemi ovog ugovora. Ovu nezahvalnost će poklonodavac uvek uzeti kao razlog za raskid ugovora.
 3. Treća lica žele da ponište ugovor. U praksi se dešava da se dovodi u pitanje sam poklon nakon smrti poklonodavca. Njegovi naslednici će se uvek boriti za nasledstvo pravnim putem.
 4. Poništenje braka i razvod. Naravno, u zavisnosti od same vrednosti poklona stečenog u toku braka i ukoliko je ta njegova vrednost procentualno veća u odnosu na celokupnu imovinu, može doći i do vraćanja većeg dela poklona.

*Pokloni male vrednosti, pokloni u dobrotvorne svrhe i nagradni pokloni nikako se ne mogu opozvati.
Suma, sumarum, poklonjena kuća može biti vraćena, dok je banalno razgovarati o vraćanju odeće, parfema, obuće itd.

Prenosi svojine i Ugovor o poklonu

Kao što smo već rekli, često je Ugovor o poklonu alternativa za kupoprodajne ugovore pre svega. Ovaj ugovor se koristi kako bi se uklonio pravni teret koji bi nametao neki drugi ugovor. Ovo bi mogao biti manje formalan način sklapanja ugovora. Međutim, sve to ima svoje dobre i loše strane.

 • Mana ovog ugovora je vrlo jednostavna. Vrlo lako se može opozvati iz najrazličitijih razloga. Zbog toga je vrlo važno izneti sve stavke pre samog potpisa kako se ne bi povredila vaša prava.
 • Prednost leži u tome što ćete na vrlo spontan način pokloniti ono što želite osobi koju volite ili u koju imate maksimalno poverenja.

 

Podeli

Nazad na Novosti
Pozovite nas!