Novosti

Nazad na Novosti

Ugovor o radu – koja su vaša prava, a koje su vaše obaveze?

Ugovor o radu

Nema odrasle osobe koja nije sklopila Ugovor o radu. Bez obzira na to da li je ugovor na određeno ili neodređeno vreme, sklapanje ovakvog ugovora je jako osetljivo i mora se strogo sastaviti u najboljem slučaju angažovati advokatsku kancelariju. U osnovi ugovor sadrži sva prava i obaveze zaposlenog i poslodavca.

Ugovor o radu je akt zasnivanja radnog odnosa sa određenim:

 • pravima
 • obavezama
 • odgovornostima

On se sklapa između poslodavca i zaposlenog i ne predstavlja samo akt zasnivanja radnog odnosa, već i uređivanje samog radnog odnosa.

Ugovor o radu je obavezan i za poslodavca i zaposlenog. U njegovom središtu nalazi se sam rad, a obaveze, odgovornosti i prava koja ostvaruju zaposleni i poslodavac moraju biti usklađena.

 • Ukoliko se desi da ugovor o radnom odnosu nije zaključen, a zaposleni je bio na radu sa osobinama radnog odnosa, zaposleni svakako ima pravo na uplatu doprinosa, pravo na regres, kao i pravo na upis staža u radnu knjižicu.
 • Stoga, iako ugovor nije zaključen, smatra se da je zaposleni ušao u radni odnos danom stupanja sa radom. Posebno se taj odnos posmatra kao radni ukoliko zaposleno lice ostvaruje sva prava i obaveze predviđene ugovorom o radu kao što su – zarada, pravo na godišnji odmor, topli obrok…)

Koje su osnovne odredbe ovog ugovora?

 • naziv i sedište poslodavca
 • ime i prezime zaposlenog kao i njegovo prebivalište
 • stepen obrazovanja zaposlenog
 • da li je rad na određeno ili neodređeno vreme? kada zaposleni stupa u radni odnos?
 • naziv radnog mesta
 • radna nedelja i radno vreme
 • novčani iznos zarade se unosi na dan zaključenja ugovora o radu
 • navođenje radnih zadataka zaposlenog

Koje su obaveze zaposlenog i poslodavca?

Prava i obaveze

 • zaposleni je dužan da savesno obavlja sve radne zadatke koji su navedeni u ugovoru.
 • zaposleni mora da obavesti poslodavca o svim sporednim stvarima koje bi uništile ugled firme.
 • poslodavac je dužan da zaposlenom obezbedi usavršavanje ili dodatno obrazovanje.
 • zaposleni je takođe dužan da se tokom rada usavršava, a odbijanje usavršavanja ili dodatnog obrazovanja smatraće se povredom ugovora o radu.

Koja su prava i povrede prava u radnom odnosu?

1. Bezbednost i zdravlje na radu

 • radno mesto mora da poseduje sve mere bezbednosti i zaštite na radu
 • osposobljavanje zaposlenog za sve mere bezbednosti
 • ukoliko zaposleni radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da mu obezbedi redovne lekarske preglede

2. Povreda radne obaveze

 • nemarno izvršavanje radnih dužnosti
 • narušavanje ugleda same firme
 • neostvarivanje predviđenih radnih rezultata iz neopravdanih razloga
 • odavanje poslovne ili službene tajne
 • zloupotreba prava na bolovanje
 • odbijanje zaposlenog da obavlja poslove radnog mesta na kom je postavljen
 • falsifikovanje dokumenata
 • krađa i oštećenje imovine poslodavca
 • bilo koje krivično delo učinjeno na radnom mestu
 • dolazak na posao u alkoholisanom stanju i pod uticajem psihoaktivnih supstanci

*Poslodavac svakog trenutka ima pravo da prekine Ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze.

3. Zabrane

 1. zaposleni ne sme bez odobrenja poslodavca da ulazi u druge radne odnose
 2. zaposleni ne sme da koristi strogo poverljive poslovne tajne i da ih iznosi izvan radnog mesta
 3. zaposlenom je zabranjeno da iznosi podatke firme bez saglasnosti poslodavca
 4. zaposleni mora čuvati podatke koje je saznao iz radnog odnosa čak do dve godine nakon prekida radnog odnosa.
 5. ukoliko se desi da zaposleni oda poslovnu tajnu i time ugrozi poslovanje firme, čini povredu radne obaveze koja se završava ili otkazom ili obavezom naknade materijalne štete.

4. Pravo na odmor, odsustvo i bolovanje

 • zaposleni ima pravo na pauzu od 30min u okviru radnog dana od osam sati
 • zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 20 radnih dana
 • zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od 5 radnih dana po kalendarskoj godini, ali samo pod sledećim uslovima:
  – smrtni slučaj uže porodice
  – sklapanje braka
  – teško obolenje užeg člana porodice
  – porađanje supruge
  – dobrovoljno davanje krvi

*Pored svega ovoga, zaposleni je u obavezi da u roku od tri dana od trenutka bolovanja dostavi dokument zdravstvene ustanove o privremenoj sprečenosti za rad – koji je uzrok bolovanja kao i trajanje bolovanja.

5. Pravo na mesečne zarade i ostala primanja

U smislu novčane naknade samog rada, zaposleni ima pravo na:

 • mesečnu zaradu za uredno obavljeni svakodnevni osmočasovni rad
 • uvećanu zaradu ukoliko se probije radno vreme naznačeno u ugovoru
 • naknadu zarade

– Mesečna zarada

Ona se isplaćuje jednom mesečno. Rok za njeno isplaćivanje je do isteka sledećeg meseca za prethodni. Poslodavac je u obavezi da zaposlenom dostavi obračun zarade za svaki mesec.

– Kada se isplaćuje uvećana zarada?

 1. ukoliko zaposleni radi na dan državnog i verskog praznika koji je neradni
 2. noćni rad
 3. prekovremeni rad u odnosu na rad naglašen u ugovoru
 4. za svaku završenu radnu godinu provedenu kod istog poslodavca

– Kada se isplaćuje naknada zarade?

 1. ukoliko zaposleni odsustvuje na dan praznika koji je naznačen kao neradni
 2. ukoliko koristi svoj godišnji odmor
 3. u toku plaćenog odsustva
 4. ukoliko zaposleni prestane sa radom pre otkaznog roka
 5. ukoliko se desi da zaposleni mora da se odazove na poziv državnog organa
 6. ukoliko zaposleni odslužuje vojni rok

*Zaposleno lice ima pravo na naknadu zarade usled privremene sprečenosti za rad u trajanju od 30 dana i to u dva slučaja:

 • ukoliko je ta sprečenost prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, otplaćuje se 65% zarade
 • ukoliko je sprečenost za rad nastala pod uticajem povrede na radnom mestu ili neke druge profesionalne bolesti, onda se otplaćuje 100% zarade.

– Druge odredbe vezane za naknadu troškova

 • pravo zaposlenog lica na bonus u zavisnosti od njegovog zalaganja, truda i rada
 • pravo na naknadu troškova sa poslovnog putovanja (troškovi ishrane, prevoz, noćenje itd.)
 • naknada troškova za prevoznu kartu u javnom saobraćaju
 • naknada troškova za jedan topli obrok

U kojim slučajevima radni odnos prestaje?

Prestanak radnog odnosa

 1. onog trenutka kada istekne rok prema kom je radni odnos zasnovan
 2. ukoliko zaposleno lice ostvari sve predispozicije za penziju
 3. sklapanjem nekog vida sporazuma između zaposlenog i poslodavca
 4. ukoliko zaposleni dobije otkaz od poslodavca i obrnuto
 5. usled smrti zaposlenog lica

*Otkaz

Poslodavac ga udeljuje zaposlenom

Znamo da se Ugovor o radu otkazuje Rešenjem i on u sebi mora da sadrži obrazloženje na osnovu kog je zaposleni dobio otkaz. Period od potpisivanja otkaza do samog kraja radnog odnosa naziva se otkazni rok. Prema otkaznom roku, zaposleni je u obavezi da ostane na svom radnom mestu najviše mesec dana nakon dostavljanja Rešenja.

Zaposleni zahteva otkaz od poslodavca

Ukoliko je zaposleni taj koji je zahtevao otkaz od poslodavca, otkazni rok traje 15 dana.

Naknada štete

 • zaposleni je odgovoran za štetu koju je u toku radnog vremena namerno ili nenamerno naneo poslodavcu
 • kod naknade štete, utvrđuju se okolnosti pod kojima je ona nastala, kao i sam iznos štete
 • zaposleno lice ima rok od 8 dana da isplati naknadu počinjene štete od trenutka dostavljanja pismenog rešenja
 • obrnuto, ukolko zaposleni pretrpi povredu na radu ili pak neku štetu tokom rada, poslodavac je takođe u obavezi da isplati naknadu.

Podeli

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Nazad na Novosti
Pozovite nas!