Novosti

Nazad na Novosti

Zakon o nasledjivanju – primena u praksi i novine

Zakon o nasledjivanju – opšte odredbe

Analizirajući Zakon o nasledjivanju, možemo izdvojiti dva načina nasleđivanja:

 • na osnovu zakona
 • na osnovu zaveštanja ili testamenta

Ko može biti naslednik?

 • onaj ko je živ u trenutku smrti ostavioca
 • naslednik može biti i i dete koje je već začeto u trenutku ostaviočeve smrti

Ko je nedostojan da bude naslednik?

 • lice koje je usmrtilo ili pokušalo da usmrti ostavioca
 • lice koje je pretnjom, ucenom ili prevarom navelo ostavioca da opozove zaveštanje
 • lice koje je sakrilo ili falsifikovalo testament u trenutku smrti ostavioca
 • lice koje je ostaviocu uskratilo izdržavanje ili nužnu pomoć

Ko su nužni naslednici i šta predstavlja nužno delo?

Nužni naslednici mogu biti ostaviočevi:

 1. potomci
 2. usvojenici
 3. njihovi potomci

Oni su nužni samo ako su trajno nesposobni za rad, nemaju ni sredstava za život. Nužni naslednik može biti samo ono lice koje je po zakonskom redu nasleđivanja pozvano na nasleđe.

Nužno deo je deo zaostavštine koji pripada naslednicima, a kojim ostavilac nije mogao raspolagati.

Nužni naslednici ne odgovaraju za dugove ostavioca, do visine vrednosti nužnog dela.

Nužni naslednici imaju pravo na novčanu protivvrednost nužnog dela.

Pojam zaveštanja

Zaveštanje može kreirati lice koje je napunilo 15 godina i poseduje moć rasuđivanja.

Zaveštanje predstavlja jednostranu i opozivu izjavu jednog lica kojom ono rasporođuje svoju imovinu nakon smrti.

Tipovi zaveštanja:

 • svojeručno zaveštanje – postoji mogućnost da zaveštalac sačini zaveštanje tako što će ga svojeručno napisati i potpisati.
 • pismeno zaveštanje pred svedocima – zaveštalac sačinjava zaveštanje pred dva svedoka uz izjavu da je sve sačinjeno prethodno pročitao, da je to njegova zadnja volja i potom se svojeručno potpisao. Svedoci se takođe potpisuju.
 • sudsko zaveštanje 
 • konzularno zaveštanje – zaveštanje napravljeno u inostranstvu
 • međunarodno zaveštanje
 • brodsko zaveštanje
 • vojno zaveštanje
 • usmeno zaveštanje
 • javnobeležničko zaveštanje

 

Šta je izmenio novi zakon o nasledjivanju?

 

Novi Zakon o nasledjivanju konsultuje onaj stari iz 1995. godine. On je proširen i sadrži mnoštvo mogućnosti kako bi se obezbedila pravna sigurnost pojedinca.

Bazirajući se na nerešenim problemima iz sudske prakse kada je u pitanju samo nasleđivanje, ovaj zakon je zahtevao izmene i uvođenje nekih novina. Sledeće stvari su nove u samom zakonu:

 • Osnove nasleđivanja su proširene. Pored nasleđivanja na osnovu zakona i testamenta uvodi se i treći način koji funkcioniše kao ugovor o nasleđivanju. Ovaj način je namenjen supružnicima koji jedini mogu da zaključe ovaj ugovor. Ovim ugovorom je predodređeno da jedno lice ima mogućnost da ostavi svoju zaostavštinu svom supružniku.
 • Ugovor o nasleđivanju je u pisanoj formi i svi ostaviočevi potomci moraju dati saglasnost da bi ovaj ugovor bio punovažan.
 • Upotpunjene su nedostojnosti za samo nasleđivanje, posebno oni delovi koji se odnose na ugrožavanje života ostavioca. Prema tome, nedostojnim za nasleđivanje smatra se onaj koji je bilo kojim krivičnim delom s umišljajem ugrozio sposobnost ostavioca za sačinjavanje zaveštanja.
 • Stoga, lice koje je počinilo krivično delo sa umišljajem nad ostaviocem smatraće se nedostojnim nasledstva.
 • Konkretizovane su neke stavke o nužnom delu. Stoga, sud može doneti odluku da izvesni deo zaostavštine pripadne nužnom nasledniku kada se dokaže da je takav čin opravdan.
 • Sadržaj zaveštanja je znatno proširen. Prema novom zakonu, ostaviocu je omogućeno da u samom testamentu izrazi svoje želje koje su vezane za samu sahranu i ostalo.
 • In favore testamenti – zaveštanje se pored pravne forme zaveštaoca tumači i kao lična forma prema kojoj će se sačuvati poslednja volja zaveštaoca.
 • Svako zaveštanje koje odstupa od forme određene zakonom postaje ništavno.
 • Anulirana je mogućnost potpisivanja ugovora o doživotnom izdržavanju između supružnika. U praksi je prisutna zloupotreba ovog ugovora koja ugrožava nasledno-pravne interese drugih lica.
 • Naslednikova odgovornost za zaveštaočeve dugove je pravičnije regulisana.

 

Podeli

Nazad na Novosti
Pozovite nas!